Thứ Sáu, 04 Tháng Sáu, 2021 00:00
Lễ Mình Thánh Chúa Kitô Năm B ( Mc 14,12-16,22-26 ) năm 2021

Phụng vụ lễ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô hàm chứa một sự phong phú lớn lao và một sự thống nhất sâu sắc:  đó là chủ đề Máu của Giao Ước được coi như là trung tâm, lặp đi lặp lại trong bài đọc một và Phúc Âm. Bên cạnh đó, thư gởi tín hữu Do thái nhấn mạnh tính cách hiệu quả của Máu thánh Đức Kitô, vị trung gian của Giao Ước mới.

Máu Giao Ước. Khi những kitô hữu đầu tiên đọc lại bản văn Xuất Hành, trong đó Môisen tỏ cho thấy máu của Giao Ước, và rẩy máu đó trên dân chúng, thì họ đã không thể không nhìn thấy ở đó một sự loan báo về điều mà sau đó mười hai thế kỷ, Môisen mới, là Chúa Giêsu Nagiarét, thực hiện: “ Này là máu Ta, máu Giao Ước Mới, đổ ra cho nhiều người”.

Rõ ràng là, khi nói lên những từ ngữ này trong bữa tiệc ly, chính Chúa Giêsu đã nghĩ đến cái biến cố ký kết Giao Ước giữa Thiên Chúa và Dân Israel thời Môisen. Ngài đã ý thức về điều mà ngài thường gọi là làm trọn lời Kinh Thánh. Trải qua nhiều thế kỷ, bằng lời nói và những hành động, Thiên Chúa dần dần khai tâm Dân của ngài, và chuẩn bị họ cho những thực tại dứt khoát của Vương Quốc. Hôm nay, chúng ta đang ở trước, hay đúng hơn, đang ở trong một trong những thực tại đặc biệt này là: Mình và Máu Đức Kitô, bí tích Thánh Thể.

Máu tình yêu. Thân Mình và Máu, đó là tất cả con người, đó là tất cả toàn thể của Đấng đã chỉ sống cho người khác. Đấng mà suốt cuộc đời chỉ là ban tặng, để thiết lập Giao Ước Mới giữa Thiên Chúa và toàn thể nhân loại, để đặt tất cả mọi người và tất cả Con Người trong dấu chân thân phận làm Con của Đức Kitô.

Cần phải nhắc lại điều này là: Mình và Máu bị nộp và đổ ra trước hết không phải là dấu chỉ của đau khổ, mà là dấu chỉ của Tình yêu. Chính vì tội lỗi của thế gian mà con đường Tình yêu đã nhận lấy những nét của một con đường thập giá. Chính ở tại vườn Cây Dầu, vào tối Thứ Năm Tuần Thánh, Chúa Giêsu đã trao ban tất cả. Thế gian đã được cứu chuộc. Từ bấy giờ, Chúa Giêsu đã bị trao nộp. Phần còn lại, thập giá của ngày thứ sáu, cái chết tủi nhục trên đồi Golgotha là dấu chỉ, và làm cho trọn tình yêu vô cùng cao quý của ngài.

Thật vậy, chính nơi Chúa Giêsu mà Kinh Thánh của Cuộc Xuất Hành được thực hiện trọn vẹn. Chính trong toàn thể con người của ngài, Chúa Giêsu trở nên Giao Ước Mới và Vĩnh Cửu. Như thánh Phaolô nhắc lại điều đó trong thư gởi tín hữu Do thái: không còn phải bằng máu của những con vật, nhưng bằng chính máu riêng của ngài mà sự giải thoát dứt khoát đã được nhận lấy cho nhiều người. Không bao giờ có người nào trao ban máu của riêng mình đã cứu được bấy nhiêu cuộc sống như thế.

Thế nhưng, chúng ta hãy nhắc lại điều này là, chính nhờ sự trung thành hoàn toàn vào Lời của Thiên Chúa và thánh ý của Thiên Chúa, chính nhờ sự trung thành hoàn toàn với tình yêu huynh đệ anh em của ngài đối với nhân loại, mà Chúa Giêsu cứu chuộc chúng ta; ngài nói trên thập giá: “Tất cả mọi sự đã hoàn tất.” Từ chính hai sự trung thành này, ngài đã làm nên lương thực cho chính ngài trước hết.

Nên nhớ là, dưới dấu chỉ của bánh và rượu, thì đó cũng chính là lương thực của chúng ta. Qua những thực tại mãnh mai này, Giáo Hội tiếp tục lôi cuốn sự chú ý của chúng ta về sự tự hiến hoàn toàn của Chúa Giêsu, Thịt ngài chịu nộp, Máu ngài đổ ra.

Giáo Hội lôi cuốn sự quan tâm của chúng ta về cuộc sống của Chúa Giêsu ở trần gian, về hành trình ngài đã đi qua, về cách thế mà ngài đã sống, đã chịu đau khổ và yêu thương. Vì thế, Chúa Giêsu khẳng định: “ kẻ nào ăn Ta, sẽ sống nhờ Ta”. Máu của ngài được đổ ra vì cuộc sống của chúng ta. Khi đi rước lễ, chính hành trình này mà chúng ta chấp nhận tham gia; chính trong cách sống yêu thương, phục vụ và hy sinh này, mà chúng ta dấn thân vào, để bước theo Đức Kitô.

Khi nói với chúng ta, bằng một cách thực tiễn, về Thịt và Máu của ngài, thử hỏi có phải Đức Kitô đã không nói lại với chúng ta về giá trị và phẩm chất của thịt và máu của chúng ta hay sao ?- Thử hỏi ngài không yêu cầu chúng ta, cùng với ngài và trong ngài, trong một tình liên đới huynh đệ, cáng đáng một cách ý thức tất cả những thực tại thân xác của thế giới, những thân xác bị hành hạ, bị tra tấn, bị biến dạng, bị đói khát, và máu đã đổ ra vì hận thù, bạo lực và chiến tranh hay sao ?-

Cũng chính ở việc nhận lấy trách nhiệm này mà chúng ta lãnh nhận bí tích Thánh Thể, bí tích làm cho tất cả chúng ta trở thành chỉ Một Tấm Bánh, chỉ một Thân Thể trong Đức Kitô mà thôi.

Vì thế, khi chúng ta làm thương tổn bất cứ ai khác là chúng ta cũng làm thương tổn chính Đức Kitô, Chúa chúng ta.

GIÁO XỨ NÚI SẬP
Ấp Bắc Sơn, Thị Trấn Núi Sập, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang.
ĐT: (02963) 869.239 - 866.787      DĐ: 0913.708.201
Email: ntkag53@gmail.com      Website: giaoxunuisap.com