Thứ Tư, 12 Tháng Năm, 2021 00:00
Lễ Chúa Giêsu thăng thiên B ( Mc 16, 15-20 ) năm 2021

Mừng lễ Chúa Thăng Thiên khiến chúng ta liên tưởng đến lễ Phục sinh. Chúa Giêsu sống lại và Chúa Giêsu về trời. Phục Sinh và Thăng Thiên. Thử hỏi lễ Thăng Thiên có đem lại điều gì mới không ?- Xin thưa: Không và Có.

Không, bởi vì sự phục sinh của Chúa Giêsu tự nó là một loại vượt lên trong sự sống ở nơi Thiên Chúa. Trong một ý nghĩa nào đó, chúng ta có thể nói rằng, Thăng Thiên đã được thực hiện vào ngày Phục Sinh rồi. Lời Chúa ngày hôm nay được sử dụng bằng một thể loại văn chương đặc biệt, nhắc nhớ loại văn chương của những bài Phúc Am thời thơ ấu của Chúa Giêsu, nơi thánh Matthêu và Luca, nói với chúng ta về những lần xuất hiện của Thiên Chúa làm người. Những bản văn này cẩn thận chỉ cho thấy rằng, Chúa Giêsu trước kia không cón ở đó nữa. Cuộc đời của ngài được “ ẩn dấu trong Thiên Chúa”. Qua những thời điểm nhạy cảm, nếu ngài trở lại sự hiện diện hữu hình của ngài nơi này nơi khác, thì chính là để khởi xướng sứ mạng của các môn đệ của ngài. Thăng Thiên đánh dấu một cách đơn giản cái kết thúc “ của những lần xuất hiện”của Chúa Giêsu. Nó chỉ muốn nói rõ điều đã có trong những thái độ của Chúa Giêsu trước cái chết của ngài. Tât cả những điều đó, Phúc Am theo thánh Gioan gọi là “ sự nâng lên”: “ Khi nào Ta được nâng lên khỏi đất, Ta sẽ lôi kéo mọi người đến với Ta”.

Tuy nhiên, nhìn từ một khía cạnh khác, Thăng Thiên nói lên một điều gì đó mới mẻ. Trước hết, tất cả mầu nhiệm của Đức Kitô đu đưa trong sự vô hình: từ nay trở đi, chúng ta sống dưới chế độ của “ tin mà không thấy”, dưới chế độ của đức tin vào lời các tông đồ được chuyển lại cho chúng ta.

Thế nhưng, đối với chúng ta, mầu nhiệm trở thành vô hình, bởi vì nó trở nên nội tâm, cho chúng ta. Chúa Giêsu không còn đối diện bằng xương bằng thịt trước mắt chúng ta; bởi vì, khi bươc vào trong nguồn gốc, là Chúa Cha, ngài bước qua trong chúng ta. Chúng ta làm thành một với ngài, và từ nay trở đi,“ thế gian” sẽ chỉ nhìn thầy để đưa ngài về đức tin như “ các môn đệ”của ngài. Chúa Giêsu đã từng nói: “ Ai yêu mến Thầy, sẽ giữ Lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến ngưới ấy, và Chúng ta sẽ đến, và ở trong người ấy.” ( Ga 14, 23 ).

Như thế, Trời mà Chúa Giêsu lên, chính là Chúa Cha và nhân loại. Khuôn mặt hữu hình của Chúa Giêsu, bây giờ chính là “ người anh em”, anh chị em, những người thân cận chung quanh. Chúng ta phải xem những anh chị em này như được kêu gọi làm thành “ Giáo Hội” với chúng ta, nghĩa là hiệp thông, hiệp nhất.

Khoảng không tự do. Chúng ta cần lưu ý là, “ những bản văn” về lễ Thăng Thiên hôm nay, được trình bày như là một sự di chuyển thẳng đứng, đi lên; bây giờ nối kết nó lại vào một sự di chuyển hàng ngang: sự di chuyển đến các môn đệ ở trên mặt đất này.

Thăng Thiên và sai đi, cùng đi chung với nhau. Điều đó có nghĩa là, Chúa Giêsu vắng mặt để lại cho chúng ta khoảng không gian trống trải, tự do, trong khi  nhắn nhủ với chúng ta rằng,“ đến phiên các con phải thực hiện sứ mạng cao quý của Thầy.”

 Ngài ra đi, trong khi để lại cho chúng ta lệnh truyền là, chúng ta hãy yêu thương nhau, như chính ngài đã yêu thương chúng ta. Qua đó, quyền lực của ngài, quyền lực của sự Phục Sinh, được bày tỏ nơi chúng ta, là những người tin tưởng ( bài đọc 2 ). Bằng tình yêu này, chúng ta trở nên có khả năng thống trị những mãnh lực của sự dữ, đã từng làm tổn thương chúng ta. Chúa Giêsu rút lui, như chúng ta thấy Thiên Chúa rút lui nghỉ ngơi, vào ngày thứ bảy “Sabbat”, trong công trính Sáng Tạo.

Trong cả hai trường hợp, thế giới được ủy thác vào sự quản lý của con người, cho mỗi người chúng ta. Điều đó mời gọi chúng ta hãy nghĩ đến, lễ Thăng Thiên phải được hiểu trong chiều hướng và ý nghĩa của sự Sáng Tạo.. Mỗi người kitô hữu hãy ý thức và thực hiện sứ mạng cao quý là tiếp tục công cuộc cứu độ mà Chúa Giêsu đã thực hiện bằng cuộc Khổ Nạn, cái chết và sự phục sinh vinh quang của ngài.

Hãy đi rao giảng Tin Mừng cho khắp muôn dân, và Rửa tội cho họ, nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần. Rao giảng bằng chính cuộc sống của tình yêu huynh đệ của mỗi người chúng ta, trong cuộc sống đời thường của chúng ta...

GIÁO XỨ NÚI SẬP
Ấp Bắc Sơn, Thị Trấn Núi Sập, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang.
ĐT: (02963) 869.239 - 866.787      DĐ: 0913.708.201
Email: ntkag53@gmail.com      Website: giaoxunuisap.com