Thứ Năm, 26 Tháng Năm, 2022 00:00
Chúa Nhật Lễ Thăng Thiên C ( Lc 24, 46-53 ) năm 2022

Mừng lễ Thăng Thiên hôm nay là môt dip rất tốt để chúng ta cùng tìm hiểu và sống một mầu nhiệm quan trọng trong đức tin công giáo chúng ta.
 
Trước hết, khi nói ‘’ Chúa về trời ‘’, thì trời ở đây không phải là tầng khí quyển, một nơi chốn nhất định trong không gían, nằm bên trên những lớp mây dầy đặc, như quan niệm thông thường thường nghĩ. Chính vì nghĩ như thế mà Gagarine, phi hành gia vô thần của Liên Xô, khi theo phi thuyền vào không gian đã phát biểu: ‘’ Tôi đã lên trời, nhưng tôi không thấy Thiên Chúa đâu cả ‘’.
 
Trời của Phúc Âm, nơi Thiên Chúa ngự trị không phải là trời theo nghĩa vật chất đó. Thiên Chuà là thần khí, ngài không ở một nơi nào cố định trong không gian. Ngài có mặt khắp mọi nơi một cách thiêng liêng. Người ta chỉ có thể nhìn thấy những công trình kỳ diệu cuả ngài mà thôi. Phải chăng nhờ hiểu được như thế, mà các nhà du hành vũ trụ Hoa kỳ khi nhìn thấy vẻ huy hoàng, vĩ đại cuả không gian bao la, đã nhận ra được sự hiện diện cuả Thiên Chuá Tạo Hoá và đã dâng lời chúc tụng ngợi khen Đấng Quyền Năng.
 
Do đó, nói Chúa Giêsu về trời, là nói Chúa đi vào vinh quang thiên quốc. Nói Chúa Giêsu thăng thiên, là nói Đấng Phục Sinh, trở thành Chúa vinh quang, từ nay hiện diện khắp mọi nơi trong vũ trụ. Thực ra, ngài đã bước vào vinh quang Thiên Chuá vào buổi sáng Chuá Nhật Phục Sinh, lúc ngài sống lại từ cõi chết. Ngày Thăng Thiên, thực ra đó là ngày ngài hiện ra lần cuối cùng với các môn đệ, sau khi sống lại. Đó là ngày Đấng Cứu Thế được tôn vinh sau khi hoàn thành công cuộc cứu chuộc muôn loài.
 
Ngài rời xa các môn đê mà lên trời không có nghĩa là ngài vắng mặt, không hiện diện, mà đó chỉ là chấm dứt cách liên hệ tiếp xúc bằng giác quan giữa Chuá Giêsu và các môn đồ. Từ trước đến giờ, các ông có thể nhìn thấy ngài bằng mắt, đụng chạm đến ngài bằng tay; giờ đây, ngài hiện diện như Thiên Chuá, ngài hiện diện theo cách cuả Thiên Chúa, nghĩa là ngài vẫn có mặt, nhưng bằng cách khác. Từ nay, ngài thay đổi tình trạng: ngài không còn ở trong tình trạng loài người, bị lệ thuộc bởi những điều kiện vật chất không gian và thời gian nữa, mà trở về vinh quang của một vị Thiên Chuá. Từ nay, ngài thay đổi cách hiện diện: ngài không thường xuyên hiện diện giữa các ông bằng thân xác hữu hình của ngài nữa, nhưng vẫn hiện diện một cách vô hình, mặc  dù các ông không trông thấy. Ngài bước vào trong một thế giới mới để có thể đến với tất cả mọi người, mọi thời đại, khắp mọi nơi. Các ông không thể trông thấy ngài bằng giác quan, nhưng có thể nhìn ra ngài trong đức tin.
 
Phải chăng đó là lý do giải thích tại sao, trưóc cuộc chia tay ly biệt nầy, các môn đồ không buồn rầu, mà lại đầy hân hoan. Bởi vì, các ông biết rằng, Thầy mình ra đi, nhưng không phải là đi vào cỏi chết như mấy ngày trước đó, mà là đi lên trời, ngự bên hữu Thiên Chuá Cha. Các ông vui mừng, phải chăng vì các ông xác tìn rằng, ngài vẫn luôn ở bên cạnh các ông, mặc dù là vắng bóng thân xác hữu hình. Các ông phấn khởi, phải chăng vì các ông vững tin vào lời Thầy hứa là, Thầy ra đi thì ích lợi cho các ông, Thầy sẽ sai Chuá Thánh Thần đến để nhắc nhở và giải thích tất cả những điều Thầy đã giáo huấn, khi còn ở với các ông. Chuá Thánh Thần là Thần chân lý, Đấng phù trợ sẽ hướng dẫn và giúp đỡ các ông thực hiện sứ mạng Thầy trao phó là loan báo Tin Mừng cứu độ cho đến tận cùng trái đất.
 
Mừng mầu nhiệm thăng thiên, chúng ta vui mừng tin tưởng vào hạnh phúc thiên đàng của chúng ta. Bởi vì, Chuá Giêsu, Đấng ngự bên hữu Chúa Cha, là một người trong chúng ta, ngài giống chúng ta mọi đàng, ngoại trừ tội lỗi; ngài là con người đầu tiên chia sẽ nguồn vui Thiên Chúa Cha, và đang chờ đón chúng ta; bởi vì tất cả chúng ta đều được mời gọi thông phần vinh quang cuả ngài, vinh quang Thiên Chuá muôn đời.
 
Mừng mầu nhiệm thăng thiên, chúng ta xác tín rằng, cùng với Chuá Giêsu phục sinh, chúng ta đang tiến dần về nước trời, về Nước Thiên Chuá.
 
Bằng cách nào ?- Thưa bằng cách nhận ra ý nghiã các biến cố đời ngài dưới ánh sáng của Kinh Thánh, dưới ánh sáng mầu nhiệm Phục Sinh; bằng cách đón nhận Chúa Thánh Thần, là nguồn trợ lực vô biên, và vững tin rằng, Đức Giêsu Kitô là vị thượng tế nhân từ, luôn luôn ban phúc lành và nâng đỡ con dân của ngài hết mọi ngày cho đến tận thế. Ở giưã trần gian, nhưng chúng ta được mời gọi sống với Thiên Chuá, hưởng hạnh phúc viên mãn trong vinh quang Thiên Chuá. Do đó, đang khi làm tròn những bổn phận hằng ngày, chúng ta đừng quên rằng, hạnh phúc đích thật của chúng ta là ở trên trời, những bổn phận trần gian chỉ là những phương tiện giúp chúng ta đạt tới quê trời.
 
Mừng mầu nhiệm thăng thiên, chúng ta biết rằng, một thời gian của lịch sử cứu độ đã hoàn tất qua cái chết và sự phục sinh của Đức Kitô, và đồng thời, một kỷ nguyên mới đã bắt đầu, kỷ nguyên của Giáo Hội, bởi vì sứ điệp phúc âm được dành cho tất cả mọi người. Chính Giáo Hội phải làm chứng cho Đấng đã đến để tỏ cho cả nhân loại biết khuôn mặt nhân từ cuả Thiên Chuá Cha. Điều đó có nghiã là, chúng ta còn có một sứ mạng cao quý được trao phó cần phải chu toàn; đó là làm chứng nhân Đức Kitô phục sinh cho tất cả mọi dân tộc trên thế giới. Từ nay, thay vì biến mất đi, Chúá Giêsu lại hiện diện nơi đôi mắt, nơi đôi tay, nơi môi miệng các môn đồ; từ nay, chính mỗi thành phần trong Giáo Hội, mỗi người trong chúng ta sẽ là đôi mắt, đôi tay và lời nói cuả Chuá Giêsu.
 
Nói khác đi, chúng ta phải sống thế nào để cho người khác, khi nhìn vào chúng ta, có thể nhận ra hình ảnh nhân từ, yêu thương của Chuá, tin Chuá, yêu mến Chuá, đến với Chuá và được hưởng ơn cứu độ của Chúa. Sống được như thế, là chúng ta đã hoàn thành sứ mạng lãnh nhận nơi Chúa Thăng Thiên, và xứng đáng được cùng hưởng hạnh phúc muôn đời trong Nước vinh quang của ngài.

GIÁO XỨ NÚI SẬP
Ấp Bắc Sơn, Thị Trấn Núi Sập, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang.
ĐT: (02963) 869.239 - 866.787      DĐ: 0913.708.201
Email: ntkag53@gmail.com      Website: giaoxunuisap.com