Thứ Sáu, 03 Tháng Mười Một, 2017 00:00
Chúa nhật XXXI Quanh năm A ( Mt 23, 1-12 )

Chúa Giêsu đang hiện diện giữa những người được tôn trọng, có ảnh hưởng trên các đồng bào của họ. Họ là những người Luật sĩ hay Biệt phái.

Các Luật sĩ là những người thông thạo Luật Lệ. Họ là những nhà chuyên môn trong việc hiểu và giải thích những bản văn kinh thánh. Những nhà thông thái, những quan toà, những nhà giáo đã thường chạy đến nhờ vả họ. Ảnh hưởng của họ rất lớn.

Những người Biệt phái cũng là những người am hiểu Luật Lệ. Tuy nhiên, nhiều người trong nhóm họ lại có khuynh hướng vướng víu trong nhiều chi tiết. Họ giải thích Luật một cách quá tỉ mỉ đến nỗi người dân bình thường không nhìn thấy làm thế nào có thể sống từ những luật đó. Luật trở thành một con đường nô lệ, trong khi đáng lẽ luôn luôn nó phải một con đường giải thoát.

Những Luật sĩ và Biệt phái, là những người rất hiểu biết về Luật và rất giỏi trong lời nói để giải thích Luật, vẫn không luôn luôn sống đúng chuẩn mực khi đến lúc đem ra thực hành những gì họ rao giảng với một sự sốt sắng nhiệt tình. Từ đó mà có những lời của Chúa Giêsu: “ Đừng làm theo hành vi của họ, bởi vì họ nói mà không làm”. Lời đó có vẻ cứng rắn, bởi vì không ai thích được nghe nói mình là “ nói nhiều, làm ít”. Thực ra, điều đó muốn nói rằng, đó là một người thiếu tính cách ăn khớp trong lời nói việc làm, và từ đó, những thái độ của họ là giả hình.

Tuy nhiên, đó lại là trường hợp của một số người Luật sĩ và của một số người Biệt phái, thời Chúa Giêsu. Ngài tố giác một cách rõ ràng cái hoàn cảnh này thì không gì làm ngạc nhiên, bởi vì Chúa Giêsu không chịu nỗi những trò chơi nước đôi và những sự giả hình của họ. Tuy nhiên, chúng ta nhận thấy rằng, ngài không kết án tất cả những gì có nơi những người Luật sĩ và Biệt phái. Ngài nhìn nhận giá trị của những gì họ nói. Ngài lên án những việc làm của họ, chứ không lên án những lời nói của họ. Thậm chí, ngài còn mời đám đông dân chúng quan tâm giữ lấy những giáo huấn của họ, ngay cả khi chính họ cũng không luôn luôn đem ra thực hành. Những gì được rao giảng luôn luôn có giá trị ngay cả khi những người rao giảng không sống tương hợp với những bài diễn văn của họ. Như vậy, bài Phúc Âm này đặt ra vấn đề “ăn khớp” cần phải thiết lập giữa điều chúng ta nói và điều chúng ta làm, giữa lời nói của chúng ta và hành động của chúng ta.

Chúng ta biết rằng, thật là khó biết bao để luôn luôn ăn khớp. Thật là hiếm để không có một khoảng cách nào đó giữa những điều chúng ta khẳng định muốn trở thành và muốn làm, và điều chúng ta là và chúng ta thực hiện trong các sự việc.

Ngoại trừ Đức Kitô và Đức Maria, mẹ ngài, thử hỏi ai trên mặt đất có thể tự hào là sống và đã luôn luôn sống trong một tình trạng ăn khớp tuyệt hảo ?- Chúa Giêsu, ngài làm điều ngài nói. Tất cả những gì ngài nói, ngài đều thực hiện. Chúng ta đứng trước một con người mà cũng là Con Thiên Chúa. Nơi ngài, không có bóng tối, cũng không có tội lỗi. Chúng ta thuộc về một thế giới khác. Chúng ta bất toàn. Tiếp theo lời của thánh Phaolô, tất cả chúng ta có thể nói: “ việc lành tôi tin tưởng và rao giảng, thì tôi lại không làm. Và sự dữ mà tôi luôn luôn muốn tránh, thì tôi lại phạm” (Rm 7,18 ).

Tuy nhiên, cái tình cảnh này không được làm cho chúng ta nản lòng. Đúng hơn, chúng ta phải nhìn trực diện nó, và từ hoàn cảnh đó, luôn luôn nỗ lực đi dến sự ăn khớp hơn. Điều chỉnh hành động của mình theo lời nói của mình là công việc của cả một đời. Đây là một công việc sẽ không bao giờ hoàn thành; tuy nhiên, nó phải gợi hứng cho chúng ta và làm động cơ thúc đẩy chúng ta thăng tiến mỗi ngày, trong cuộc sống.

Là con cái của Chúa, là môn đệ của Chúa, Chúa muốn mỗi người chúng ta hãy nên thánh, bằng cách sống thực lòng với Chúa, với chính mình và với người khác. Bởi vì tất cả chúng ta đều có Chúa là Cha, mọi người là Anh Chị Em, và mỗi người đều được mời gọi chung hưởng hạnh phúc thiên đàng, nếu biết lắng nghe Lời Chúa và thực hiện thánh ý Chúa trong cuộc đời chúng ta.

GIÁO XỨ NÚI SẬP
Ấp Bắc Sơn, Thị Trấn Núi Sập, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang.
ĐT: (02963) 869.239 - 866.787      DĐ: 0913.708.201
Email: ntkag53@gmail.com      Website: giaoxunuisap.com