Thứ Sáu, 23 Tháng Hai, 2024 00:00
Chúa Nhật II Mùa Chay B ( Mc 9,1-9 ) năm 2024

Thánh ý Chúa nhiều khi thật mầu nhiệm, khó hiểu, trái với những tính toán của con người. Thế nhưng, vâng theo thánh ý Chúa lại là dấu chỉ duy nhất chứng tỏ thuộc về Nước Trời.

Abraham là một gương mẫu tuyệt hảo. Nghe lời Thiên Chúa kêu gọi, Abraham từ bỏ quê hương, xứ sở, đi đến xứ Canaan. Nhiều lần Thiên Chúa hứa cho ông trở thành tổ phụ một dân đông như sao trên trời, như cát dưới biển.Trong khi Sara, vợ ông thì son sẻ ; còn ông thì đã quá lớn tuổi. Khi sinh ra Isaac, Abraham cứ tưởng, ước mơ được kéo dài đời sống nơi con cái sẽ được thực hiện. Nào ngờ, Thiên Chúa thử thách ông, bảo ông hãy hy sinh sát tế đứa con. Khi chấp nhận hiến tế đứa con duy nhất, Abraham đã sẵn sàng từ bỏ ý riêng mình, để làm theo thánh ý Chúa. Chính nhờ lòng tin và sự tín thác hoàn toàn đó, ông đã nhận lại Isaac, như là một món quà cao quý của Thiên Chúa, để trở thành tổ phụ đông con nhiều cháu khôn kể xiết.

Với các môn đệ, Chúa Giêsu cũng mời gọi từ bỏ những giấc mơ tầm thường. Đi theo Chúa trong suốt ba năm trời, trên khắp nẻo đường xứ Palestine, các ông có đủ thì giờ để biết rõ con người của ngài. Khi tuyên xưng : “ ngài là Đức Kitô”, các ông cũng theo quan niệm thông thường của người Do Thái lúc bấy giờ, xem ngài là Đấng Cứu Thế trần tục, sẽ giải phóng quê hương ra khỏi ách đô hộ Roma, tái lập lại vương quốc của vua David ngày xưa bằng vũ lực và chính trị. Thế nhưng Chúa Giêsu lại cho biết, ngài sẽ chịu nhiều đau khổ, bị loại trừ và bị giết chết trước khi sống lại ba ngày sau đó để cứu chuộc. Và ngài nhấn mạnh, ai muốn theo ngài, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mà đi theo ngài. Thánh ý Chúa thật khó hiểu. Các ông cảm thấy hoang mang, bất ổn và thất vọng.

Bởi thế, để củng cố lòng tin của các ông, Chúa Giêsu đã đưa ba môn đệ thân tín lên núi cao, biến hình trước mắt các ông. Vinh quang Thiên Chúa tràn ngập, bao phủ. Và tiếng Chúa Cha nhắn nhủ :” Các con hãy nghe lời ngài”. Nghĩa là: hãy chấp nhận con đường đau khổ, sẵn sàng đón nhận cái chết trên thập giá, để có thể sống lại vinh quang. Hãy vâng nghe lời ngài, hãy làm theo thánh ý Thiên Chúa, dù chúng ta không hiểu thấu, thì mới được hạnh phúc đích thực.

*** Trong cuộc sống hằng ngày, chúng ta thường xin vâng khi biết đó là luật Chúa và hứa nghe theo. Thế nhưng trong thực tế, chúng ta vẫn cứ tiếp tục sống mà không quan tâm gì đến thánh ý Chúa. Rất dễ dàmg khi có sự ăn khớp, trùng hợp giữa hành động của chúng ta và thánh ý Chúa. Tuy nhiên, khi xảy ra sự khác biệt, thì ý muốn riêng tư của chúng ta bao giờ cũng lấn lướt. Chúng ta dễ chiều theo những ham muốn và những trái tính thất thường của chúng ta.

Chúng ta đừng quên rằng, không bao giờ có chuyện ổn định một lần trong Nước Chúa. Nếu chúng ta không nỗ lực tìm cách bước vào đó trong từng giây phút, thì chúng ta đã ra khỏi lúc nào không biết.

Nên nhớ rằng, Nước Trời luôn luôn là lời đáp trả bản thân của mỗi người với lời một mời gọi riêng tư của Thiên Chúa. Mà thánh ý Thiên Chúa thì khác nhau đối với từng người, và, nơi mỗi người, cũng khác nhau tùy từng hoàn cảnh. Chương trình của Thiên Chúa không phải là một thứ qui hoạch được thiết lập một lần cho tất cả, mà là một ý muốn được bày tỏ dần dần tùy theo hoàn cảnh và tùy theo khả năng của mỗi người.

Chúng ta luôn luôn bước theo Chúa Giêsu mà không bao giờ biết trước con đường. Những đòi hỏi của Thiên Chúa trên chúng ta có thể tăng lên, bây giờ khác, ngày mai khác. Phải luôn luôn quan tâm tìm hiểu và sẵn sàng làm theo. Đó là sự trung tín, phát xuất từ tình yêu. Bởi vì, chỉ có một phương thế duy nhất để nhận biết thánh ý Thiên Chúa, chính là yêu mến thánh ý, yêu thích thánh ý hơn là ý riêng của chúng ta mà thôi.

GIÁO XỨ NÚI SẬP
Ấp Bắc Sơn, Thị Trấn Núi Sập, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang.
ĐT: (02963) 869.239 - 866.787      DĐ: 0913.708.201
Email: ntkag53@gmail.com      Website: giaoxunuisap.com