Thứ Tư, 13 Tháng Mười Hai, 2023 00:00
Chúa nhật III Mùa Vọng B ( Ga 1, 6-8.19-28 ) năm 2023

Giáo lý đức tin dạy cho chúng ta biết, Thiên Chúa hiện diện với lịch sử nhân loại chúng ta, nhưng bằng một sự hiện diện kín đáo và vô hình. Sự kín đáo thần thiêng này đòi hỏi những chứng nhân. Thiên Chúa cần những nhân chứng trong thế giới hôm nay, nơi mà sự vắng mặt của ngài thì hiển nhiên, và sự hiện diện của ngài thì kín đáo.

Chính cái cảm nghiệm bản thân làm nên nhân chứng.

Gioan Tẩy Giả kể lại cho chúng ta cái cảm nghiệm riêng của ông: “ Tôi không biết ngài, nhưng Đấng đã sai tôi đến làm phép rửa trong nước, Đấng đó đã nói với tôi: Đấng mà ngươi sẽ thấy Thánh Thần ngự xuống và ở lại, chính ngài làm phép rửa trong Chúa Thánh Thần. Và tôi, tôi đã nhìn thấy và tôi chứng thật: chính ngài là Con Thiên Chúa”. Lời chứng của Gioan dựa trên một mạc khải của Thiên Chúa được kiểm chứng trong một sự kiện là ông đã thấy: Thánh Thần ngự xuống trên Chúa Giêsu.

Từ cái cảm nghiệm bản thân, Gioan sẽ làm chứng về Chúa Giêsu, bằng lời nói và hành động.

Lời rao giảng của ông đã gây nên một sự náo động trong dân Israel: người ta chạy đến lắng nghe ông, và ông cử hành nghi thức phép rửa thống hối cho họ. Thống hối để chuẩn bị đón tiếp Đấng Cứu Thế.

Vì ông là con của vị thượng tế, là một nhân vật quan trọng, cho nên giới lãnh đạo tôn giáo được báo động, và họ thực hiện một cuộc điều tra: «  Ông là ai ?- Tại sao ông làm phép rửa ? »- Ông tuyên bố: “ Tôi không phải là Đức Kitô ! Tôi không phải là Elia ! Ở giữa các ngươi, có một người mà các ngươi không biết”.

Nhân chứng được hướng về một Đấng khác, mà ông chỉ là một người đầy tớ khiêm hạ của người ấy. Gioan tuyên bố là không xứng đáng thực hiện một sự phục vụ của người nô lệ là cởi dây giày cho ngài. Cho Đức Kitô, Đấng Cứu Thế.

Cảm nghiệm bản thân, dũng cảm trong lời nói và trong hành động, khiêm tốn, Gioan Tẩy Giả đã có ba đức tính của người làm chứng một cách tuyệt vời.

Hiện nay, các người kitô hữu có khuynh hướng co cụm lại trên mảnh đất tôn giáo riêng tư của mình, của gia đình mình, trường học và trong các nghi thức phụng vụ, trong nhà thờ của mình. Họ thấy thoải mái hơn trong cái vòng thiên thánh đó hơn là trong đường phố, nơi công cộng.

Đó là một cách nói: Người ta chất vấn các môn đệ của Chúa Giêsu Kitô. Chúng ta phải làm gì ?- Xuống đường với những đội kèn đồng và biểu ngữ chăng ?- Gắn vào trong xe chúng ta một tấm bảng có tên Chúa Giêsu, rồi chạy rảo qua các đường phố chăng ?- Hay, làm áp lực để đọc kinh và đặt ảnh chuộc tội trong trường học chăng ?- hay là làm mọi cách, để cho Giáo Hội có thêm nhiều ảnh hưởng hơn nữa chăng ?-…

Những việc làm đó không phải là xấu. Nhưng, chúng chỉ ở trên bình diện bề mặt, bên ngoài, và có nguy cơ áp đặt đức tin của chúng ta cho người khác.

Đúng hơn hôm nay chúng ta được mời gọi đào sâu cái cảm nghiệm về Thiên Chúa của Đức Giêsu Kitô trong Phúc Âm. Bằng phương thức đó, chúng ta sẽ vừa niềm nở đón tiếp những người rời xa Giáo Hội, và vừa lên án những bất công và bất nhân của xã hội, để xây dựng một nếp sống nhân bản và hạnh phúc hơn. Dọn đường cho Chúa đến.

Xin thánh Gioan Tẩy Giả gợi hứng cho chúng ta trở thành những chứng nhân của Chúa Giêsu, và là những người phản ánh Ánh Sáng của ngài. Để sẵn sàng đón tiếp ngài, mỗi ngày trong cuộc sống, và cách đặc biệt, trong lễ Giáng Sinh sắp đến.

GIÁO XỨ NÚI SẬP
Ấp Bắc Sơn, Thị Trấn Núi Sập, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang.
ĐT: (02963) 869.239 - 866.787      DĐ: 0913.708.201
Email: ntkag53@gmail.com      Website: giaoxunuisap.com