Thứ Tư, 03 Tháng Giêng, 2024 00:00
Lễ Hiển Linh ( Ba Vua ) năm B ( Mt 2, 1-12 ) năm 2023


Chúng ta biết rằng, thật là khó, có thể là không có thể, vạch những vòng lịch sử của câu chuyện Những Nhà Đạo Sĩ mà thánh Matthêu kể lại. Chúng ta không đứng trước một thiên phóng sự, mà là trước đức tin của cộng đoàn kitô hữu đầu tiên. Điều đó không làm thiếu đi những lợi ích và sự quan trọng. Vì thế, chúng ta cần phài vượt qua việc đọc một giai thoại đơn giản, để đi đến việc đọc của Ý Nghĩa, của Đức Tin.

Hiển Linh là một mầu nhiệm. Tuy nhiên ở đây một cách đặc biệt, cần phải hiểu trên từ ngữ. Chúng ta có thói quen nghĩ đến một sự việc tối tăm mà không cần tìm hiểu biết : mầu nhiệm ở đây là một sự tích tụ của sự phong phú, của sự sống, của ánh sáng mà chung ta không thể diễn tả cái nội dung của nó bằng những từ ngữ hay bằng những định nghĩa. Điều đó thuộc về trật tự của sự sống. Cần phải bước vào đó. Cần phải sống nó. Điều đó không bao giờ cạn kiệt..

Câu chuyện của thánh Matthêu đã không kết thúc bằng chiếu ánh sáng trên đức tin của chúng ta, trên niềm hy vọng của chúng ta, trên Giáo Hội và trên thế giới của chúng ta.

Tiếp theo Lễ Giáng Sinh bừng sáng, Lễ hiển Linh được bày tỏ, nắm bắt tất cả tầm quan trọng, nói tất cả những gì phải nói, cho tất cả mọi người, ở khắp mọi thời, của tất cả mọi dòng giống, tất cả mọi nền văn hóa, trong khi bày tỏ tính phổ quát của Ơn Cứu Độ.

Khi mà, càng ngày càng nhiều, những đường phố của chúng ta, những thành phố của chúng ta, những làng mạc của chúng ta, những mái nhà của chúng ta được rực sáng bằng những tràng hoa ánh sáng, thử hỏi đó không phải là một dấu chỉ hay sao ?- Chúng ta đừng vôi kêu lên đó là dị giáo. Những ngày lễ của người kitô hữu không suy giảm đi, không yếu đi. Và thậm chí, càng ngày càng nhiều Lễ Giáng Sinh.

Thế nhưng, qua các Nhà Đạo Sĩ, những vị tiên tri thực thụ, mà Lễ Hiển Linh nói với chúng ta. Các Nhà Đạo Sĩ, trong khi để cho mình được ngôi sao hướng dẫn, đã tương đối hóa quyền lực của mình, quyền hành của mình, kiến thức của mình, những nghiên cứu của mình, và bày tỏ cho chúng ta một trật tự giá trị và một tầm quan trọng khác.

Trong khi mang đến cho Thái Tử Hòa Bình và Công Chính những tài sản của quê hương xứ sở của họ và của các nền văn hóa của họ, là vàng – nhủ hương và mộc dược, thì thử hỏi các vị ấy không phải là những tiên tri của một trật tứ thế giới mới, nơi mà các dân tộc, các quốc gia trao đổi và chia sẻ những nguồn phong phú của họ, để thiết lập một thế giới công bình hơn, tốt đẹp hơn đó sao ?-

Các vị Đạo Sĩ là những người dân ngoại. Không phải là Do Thái. Họ đến với Đức Kitô qua con đường của khoa chiêm tinh học, của tôn giáo của họ. Thử hỏi chỉ cái dấu chỉ này không có thể làm cái nhìn của chúng sáng tỏ về những lộ trình của biết bao dân tộc, của biết bao tín ngưỡng và thực hành tôn giáo hay sao ?- Thử hỏi Thiên Chúa có vắng mặt khỏi hàhh trình của họ hay không ?-

Chúng ta được gọi là Công giáo. Một tước hiệu đã bị làm giảm giá trị rất nhiều. Nó kết thúc bởi khơi gợi lên, trong tinh thần của biết bao người, cái ý tưởng của các của hàng, của sự hẹp hòi, sự đóng kín. Tước hiệu, khó mà mang lấy, khó mà lấy làm vinh dự. Xét theo từ ngữ, Công Giáo có nghĩa là «  phổ quát » : công dân của thế giới của những người đương thời của tất cả mọi người và của tất cả Loài người, là sự đón tiếp và cởi mở cho cả thế giới, là tình yêu không điều kiện, không biên giới.

«  Hãy mở mắt ra chung quanh và hãy nhìn »

Lời mời gọi này của tiên Isaia liên quan đến chúng ta tất cả. Hơn bao giờ hết, cần phải gấp rút mở rộng những đôi mắt của chúng ta, mở rộng những con tim của chúng ta và những tinh thần của chúng ta. Cần phải gấp rút nhìn chung quanh chúng ta, thăm dò những dấu chỉ của thời đại chúng ta, với những con người đang tìm kiếm, đang chất vấn, đang tập họp lại, để mong được hạnh phúc, nơi Đấng Cứu Độ. Họ đến từ rất xa, nếu chúng ta xem xét họ qua những xứ sở của họ, ngôn ngữ của họ, màu da của họ, văn hóa của họ, những tư tưởng của họ... Và đây, họ đang lên đường, đang khi mang đến những giá trĩ của họ, những ngưồn lực phong phú của họ, mà có thể họ đang cử hành việc ca tụng Thiên Chúa, một cách hết sức kín đáo.

Thử hỏi, đối với họ, chúng ta sẽ là «  Lễ Hiển Linh của tình yêu phổ quát của Thiên Chúa, trong Đức Kitô hay không ?-« 

GIÁO XỨ NÚI SẬP
Ấp Bắc Sơn, Thị Trấn Núi Sập, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang.
ĐT: (02963) 869.239 - 866.787      DĐ: 0913.708.201
Email: ntkag53@gmail.com      Website: giaoxunuisap.com