Thứ Năm, 18 Tháng Giêng, 2024 00:00
Chúa nhật III Quanh năm B ( Mc 1, 14-20 ) năm 2023

Chúng ta là những người tin rằng, Thiên Chúa đã nói với nhân loại, và ngài còn tiếp tục thực hiện điều đó bằng nhiều cách.

Những biến cố xảy đến trong thế giới hay trong cuộc đời riêng tư của chúng ta đều thường là Lời Chúa: một tai hoạ, một sự chiến thắng trên bệnh tật, cái chết của một người thân, một em bé sinh ra, cử chỉ dễ thương hay thù hận của một người đối với chúng ta... là bấy nhiêu sứ điệp thần thiêng cần phải biết phân định.

Ngoài ra còn có Kinh Thánh. Đây là Lời Chúa đã trao gởi cho con người trong suốt lịch sử thánh và đã được tiếp thu một cách cẩn trọng. Luôn luôn là thời sự. Lời Chúa được công bố và giải thích cho chúng ta mỗi ngày Chúa nhật. Chúng ta có thể đọc, suy gẫm và xem xét, nghiên cứu bất cứ lúc nào.

Không nghi ngờ gì cả: Lời Chúa luôn luôn ở trong tầm tay của chúng ta, như một luồng ánh sáng có thể soi sáng chúng ta, như một nguồn suối mà ở đó chúng ta luôn luôn có thể hưởng dùng.

Tuy nhiên, vấn đề là chúng ta biết phải làm gì từ Lời Chúa. Bởi vì không phải chỉ đọc hay nghe là đủ, mà còn phải đem ra thực hành. Không phải chỉ biết Lời Chúa là đủ, mà còn phải để Lời Chúa hướng dẫn cuộc đời chúng ta.                              
 

Những điều được nói cho chúng ta trong các bài đọc hôm nay thật là rõ ràng và có tính chất chất vấn.

Giona bắt đầu rao giảng trong tất cả thành Ninivê, loan báo sự trừng phạt của Thiên Chúa. Dân chúng trong thành phố lớn này đã có thể không nghe hay tự nhủ rằng, Giona chỉ là một tiên tri giả, hay chỉ là một người có đầu óc viễn vong. Ngược lại, họ đã có sự khôn ngoan để tin rằng, con người này đã nói nhân danh Thiên Chúa, và họ đã rút ra những hệ luân của việc rao giảng: họ đã bắt đầu ăn chay và thay đổi đời sống. Như thế, họ đã khuyến khích Thiên Chúa từ chối sự trừng phạt mà ngài đã đe doạ.

Như thế, việc coi trọng Lời Chúa đưa dân thành Ninivê đến việc thay đổi đời sống. Vấn đề không phải là lắng nghe với một sự trân trọng và chú ý, hay chỉ đơn giản là suy ngẫm. Vấn đề là hành động theo những đòi hỏi của Lời Chúa. Lời Chúa thì rất đòi hỏi.

Cũng một sứ điệp tương tự trong bài Phúc Âm. Theo lời kêu gọi của Chúa Giêsu, các môn đệ tương lai đáp lại bằng cách biến đổi hoàn toàn cuộc sống của họ. “ Ngay lập tức, để lưới chài lại đó, Simon và Anrê đã đi theo Chúa Giêsu”. Hai anh em Giacôbê và Gioan cũng làm như thế. “ Để Cha và những người thợ lại trong thuyền, họ đã ra đi theo ngài”.

Chúng ta đừng có đọc những trang Kinh thánh này như một câu chuyện thần tiên mà trong đó các vị anh hùng đi đến cùng mà không cần cố gắng gì hết. Đối với Simon và Anrê, đối với Giacôbê và Gioan, đối với dân thành Ninivê, quyết định coi trọng lời kêu gọi của Thiên Chúa thật là khó khăn. Nó hàm chứa một sự thay đổi cuộc sống.

Chúng ta không thể coi trọng Lời Chúa mà không thay đổi gì cho cuộc đời của chúng ta. Đó là sứ điệp của Lời Chúa hôm nay. Trước vấn đề này, chúng ta phải tự hỏi: chúng ta làm gì một cách cụ thể đối với Lời Chúa được lắng nghe từ Chúa nhật này sang Chúa nhật khác ?- Trong tất cả những năm tháng mà chúng ta đi tham dự thánh lễ, chúng ta có thực sự coi trọng Lời Chúa vẫn rất thường được công bố, và giải thích cho chúng ta hay không ?- Chúng ta hãy rõ ràng hơn: chúng ta có thể kể ra những lần mà chúng ta đã thay đổi một cái gì đó cho cuộc đời chúng ta nhờ Lời Chúa được nghe hay không ?-

Thánh Phaolô đã viết cho tín hữu thành Corinthô: “ Thời gian thì giới hạn”. Vì thế, không phải là để ngày mai, mà chính là hôm nay chúng ta phải tìm cách để qua một bên những gì là giả tạo hay tào lao trong cuộc đời chúng ta, và chúng ta phải tập trung vào cái chính yếu. Điều mà dân thành Ninivê đã làm. Điều mà các môn đệ đầu tiên đã thực hiện.

Chắc chắn là họ có một ơn đặc biệt để hành động như thế. Ơn phúc này cũng không thiếu cho chúng ta. Ngày nay không phải là Thiên Chúa ít quảng đại hơn ngày xưa. Vì thế chúng ta hãy van nài ơn huệ đặc biệt không những trở thành những người thính giả tốt, mà còn là những người biết đem ra thực hành giỏi Lời của Chúa. Bởi vì, Chúa đã phán: “ Không phải những kẻ nói Lạy Chúa, lạy Chúa mà sẽ được vào Nước Thiên Chúa, nhưng là những ai thực hiện Lời Chúa Cha ở trên trời mà thôi” ( Mt 7, 21 ).

 

GIÁO XỨ NÚI SẬP
Ấp Bắc Sơn, Thị Trấn Núi Sập, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang.
ĐT: (02963) 869.239 - 866.787      DĐ: 0913.708.201
Email: ntkag53@gmail.com      Website: giaoxunuisap.com