Thứ Sáu, 05 Tháng Tư, 2024 00:00
Chúa nhật II Phục Sinh B ( Ga 20, 19-31 ) năm 2024

Bài Phúc Âm này tiếp theo sau việc thăm viếng mộ và việc hiện ra với bà Maria Madalena : sự tuyên xưng của Tôma, lời tuyên xưng mạnh mẽ nhất của Phúc Am, đưa dẫn chúng ta tới phần mở đầu của Phúc Am tuyên xưng thiên tính của Chúa Giêsu.

Một sự nhận ra. Kinh nghiệm cho thấy, một ngày nào đó, chúng ta có trong đầu với một sự khác hoàn toàn. Bỗng chốc, trong cuộc sống bình thường, thì kìa xuất hiện một ai đó, một sự «  quen biết » mà chúng ta tuyệt đối không thể nào nhận dạng ; sau một vài phút do dự, nghi ngờ, chúng ta chợt nhận ra : «  Càng nhìn anh, anh càng làm cho tôi nghĩ đến một người nào đó mà tôi đã gặp : tôi đã gặp thấy anh ở đâu đây nè… Tôi biết anh, nhưng tôi không có thể nhớ tên của anh… » rồi, từ từ lộ ra trong ý thức một kỷ niệm nào đó, một hoàn cảnh nào đó.. Bỗng chốc sự chắc chắn xảy ra : «  Tôi nhận ra anh rồi.. tôi đã gặp anh ở… » Thử hỏi ai trong chúng ta đã không trải qua kinh nghiệm này, bề ngoài có vẻ giống một chút nào đó với kinh nghiệm của hoàn toàn độc đáo của các Tông Đồ ?-

Trước hết, kinh nghiệm của các tông đồ.

Chúa Giêsu khởi xướng. Chúa Giêsu không đến nơi hẹn đã được các môn đệ của ngài ấn định : các môn đệ không chờ đợi gì cả nơi đấng chịu đóng đinh ; không một người Do thái nào, ngay cả những người gắn bó với Chúa Giêsu, đã nhìn nhận ngài là Đấng Thiên Sai. Ay thế mà ở đây, «  Chúa Giêsu đã đến và ở giữa các ông ». Chính ngài đã khởi xướng, có sáng kiến, đến gặp các ông.

Thử hỏi chúng ta có hưởng nhờ cái kinh nghiệm này của các Tông Đồ không ?- Có và không. Kinh nghiệm của các ông về những lần hiện ra là độc nhất, và trên cái kinh nghiệm này, đức tin của chúng ta được nương tựa. Đàng khác, như các tông đồ, chúng ta gặp gỡ Đức Kitô trong đức tin : chúng ta cảm nhận mối liên hệ sống động với Chúa như với một người bạn, và sự hiện diện của ngài vừa tràn ngập vừa làm vững lòng. Ngài đã hứa với chúng ta điều đó : « Ai yêu mến Thầy.. Cha Thầy và Thầy sẽ cư ngụ trong người ấy. »

Các tông đồ nhận ra Chúa Giêsu phục sinh. Với lời của ngài : «  Bình an cho các con ! » và với việc tỏ lộ những bàn tay và cạnh sườn ngài, các ông nhận ra Đấng chịu đóng đinh vào ngày Thứ Sáu Tuần Thánh. Tôma nghi ngờ trước khi bước đến một niềm tin đầy xúc động và nhiệt tình.

Sau đó, các tông đồ được sai đi cho sứ mạng. Chúa Giêsu không hiện ra để được chiêm ngưỡng, mà là để sai các ông tiếp tục công việc của ngài và loan báo Tin Mừng : «  Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con. »

Rồi đến cảm nghiệm của chúng ta.

  1. Cũng như Đấng Phục Sinh đã khởi xướng các lần hiện ra, thì cũng chính ngài đến gặp gỡ chúng ta, thường là bât ngờ trong cuộc đời chúng ta. Đức tin là một quà tặng của Thiên Chúa, là Đấng vui lòng chiến thắng những hoài nghi của chúng ta trong cuộc sống hằng ngày.
  2. Ngài để cho nhận ra bằng sự bình an của ngài, bằng những lời nói bên trong của ngài. Ngài nói với chúng ta : «  Chính Thầy đây. » Chúng ta gặp ngài trong Lời của ngài, hôm nay đang làm hiện tại hóa lời rao giảng của ngài, và trong Bí Tích Thánh Thể đang hiện tại hóa lễ hy sinh của ngài.
  3. Một khi mà chính chúng ta đã gặp được ngài, chúng ta có thể chuyển qua hành động, trong khi mang Lời của ngài, chúng ta có thể phục vụ thế giới bằng những hành động của chúng ta.

Câu hỏi được đặt ra cho chúng ta. Thử hỏi có phải chúng ta chỉ bằng lòng đọc Phúc Am, chia sẻ Phúc Am, lắng nghe Phúc Am, cử hành bí tích Thánh Thể mà không chuyển qua hành động không ?- Nếu có, thì đó chính là một sự trốn tránh : trong khi không quan tâm đến gặp Chúa Giêsu hiện diện trong thế giới, chúng ta trốn tránh sứ mạng cao quý được trao ban.

Lời Chúa và bí tích Thánh Thể. Giống như Tôma, chúng ta mong muốn kiểm nghiệm, bằng một cách cảm thấy được, sự hiện diện thực sự của Đức Kitô phục sinh, được vinh quang, hôm nay hiện diện trong bí tích Thánh Thể.

Câu trả lời của Chúa Giêsu luôn luôn thích đáng : «  Phúc cho những ai không thấy mà tin… »

GIÁO XỨ NÚI SẬP
Ấp Bắc Sơn, Thị Trấn Núi Sập, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang.
ĐT: (02963) 869.239 - 866.787      DĐ: 0913.708.201
Email: ntkag53@gmail.com      Website: giaoxunuisap.com