Thứ Năm, 14 Tháng Ba, 2024 00:00
Chúa nhật V Mùa Chay B ( Ga 12, 20-33 ) năm 2024

Chúng ta hãy xét xem đức tin của chúng ta có phải là một đức tin trưởng thành, hay vẫn còn là một đức tin ấu trỉ.

Kinh nghiệm cho thấy, rất nhiều người lái xe không biết bao nhiêu về máy móc. Tuy nhiên họ đã học lái xe. Người ta đã dạy họ lái xe thế nào ?- rất đơn giản, bằng cách buộc họ chỉ phải làm theo lời chỉ dẫn. Trước hết phải làm cái này, sau đó là cái kia, rồi sau đó là cái còn lại… Và như thế là mọi sự sẽ hoạt động trơn tru. Tuy nhiên, họ không biết tất cả mọi chi tiết, những đĩa embraya, bộ điều tốc, nhiên liệu, chế độ điều chỉnh hướng đi hay cái thắng… Họ tin cậy vào người hướng dẫn, và áp dụng trung thành những điều dặn dò.

Một cách tương tự, những điều dặn dò này giống như những luật lệ của Giao Ước Cũ giữa Thiên Chúa với dân của ngài. Thiên Chúa đã nói: nếu các người trung thành vâng theo những lề luật này, thì cuộc đời của các ngươi sẽ hoạt động một cách tuyệt vời.  

Còn bây giờ, Thiên Chúa phán, hôm nay Ta loan báo cho các ngươi một tin mừng lớn lao. Điều mà các ngươi thực hành không hiểu nhiều lắm, các ngươi sẽ có thể hiểu được từ trong nội tâm. Luật của ta sẽ không cần được diễn giải bằng hằng ngàn thứ lề luật thực tiễn. Các ngươi cũng sẽ không cần một công thức hướng dẫn sử dụng. Ta sẽ cho phép các ngươi hiểu rõ, từ trong nội tâm, những bí mật của cuộc sống nhân loại. Bấy giờ các ngươi sẽ sống một cuộc sống trong sự hoàn toàn hiểu biết nguyên nhân. Các ngươi sẽ biết luật xây dựng của các ngươi. Tự nhiên các ngươi sẽ biết làm thế nào tìm thấy cách thức lý tưởng hướng dẫn cuộc đời các ngươi.

Sự bày tỏ những bí mật cuộc sống này, Thiên Chúa thực hiện bằng cách trao ban cho chúng ta Con của ngài. Người Con này, đã đến sống cuộc sống chúng ta, cho phép chúng ta đọc được nơi ngài tất cả những gì mà mắt chúng ta không khả năng khám phá về con người, khi chúng ta nhìn thấy những con người sống giữa chúng ta, bởi vì ngài hoàn toàn giống chúng ta trong tất cả mọi sư, ngoại trừ tội lỗi.

Những bí mật này thật rất đơn giản để nhận ra.

1- Bí mật thứ nhất của Chúa Giêsu là, ngài đã hoàn toàn trông cậy nơi Chúa Cha trên trời. Có hai việc nói cho chúng ta điều đó:

* Khi Chúa Giêsu có mặt trước mộ của Lagiarô, ngài khóc thương bạn của ngài, như chúng ta vẫn thường làm. Tuy nhiên, hơn thế nữa, ngài dám cầu xin Chúa Cha điều không có thể. Ngài cầu xin điều đó một cách hoàn toàn đơn sơ, bởi vì ngài biết rõ Chúa Cha. Khi dâng lên Chúa Cha lời cầu xin, ngài bắt đầu bằng cách thưa rằng: “ Con tạ ơn Cha vì Cha đã nhậm lời con”. Rõ ràng đó là một câu mà chúng ta chỉ sẽ thốt lên sau khi sự việc xảy ra, sau khi đã nhận được bằng chứng hiển nhiên của việc được nhậm lời. Lòng trông cậy của Chúa Giêsu nơi Chúa Cha thật là cao siêu đến nỗi, đối với ngài, đó là một điều hiển nhiên là cám ơn Thiên Chúa, trước khi kiểm chứng xem ngài đã nhậm lời hay chưa.

* Sự hồn nhiên trong sự trông cậy khiến ngài, vào thời điểm duy nhất của cái chết con người nhân loại của ngài, khi mà tất cả sự thất vọng của con người rơi xuống trên ngài, ngài kêu lên: “ Lạy Cha, sao Cha đã bỏ rơi con ?-“ Thế nhưng ngay lập tức, ngài vượt qua cái tình cảm rất nhân loại đã bị bỏ rơi này, và ngài nói thêm: “ Con phó dâng linh hồn con trong tay Cha”.   

2- Cái bí mật thứ hai của Chúa Giêsu là, trong cuộc sống con người của ngài,  ngài đã thành công sống những gì làm thành chính sự sống của Thiên Chúa: tự hiến bản thân một cách hoàn toàn và duy nhất. Điều mà đối với chúng ta thường được sống như một sự bó buộc nặng nề, thì đối với ngài lại là sự hồn nhiên sống động. Giúp đỡ những người bất hạnh, chữa lành những người đau bệnh, khích lệ những người thất vọng… tắt một lời là chỉ có một thao thức, hạnh phúc của người khác. Ngài hoàn toàn chắc chắn Thiên Chúa là Cha, tất cả mọi người đối với ngài đều là con Thiên Chúa, và vì thế như là người anh em. 

Là kitô hữu, chính là tin rằng, Chúa Giêsu muốn sống lại trong chúng ta, trong tất cả những khúc quanh của cuộc đời chúng ta, những gì mà ngài đã sống trong ba mươi ba năm trần thế của ngài. Đối với những người kitô hữu đích thực, hiểu được điều đó, chấp nhận điều đó với tất cả tấm lòng, sẽ làm cho việc tuân giữ những điều răn hay giới luật không trở nên nặng nề, khó chịu và vô ích.

Chỉ còn có một luật lệ cho nguời kitô hữu, và đó là một luật xây dựng, là yêu mến Thiên Chúa, và yêu mến tất cả mọi người anh em. Luật của Thiên Chúa từ nay được ghi khắc trong các tâm hồn.

GIÁO XỨ NÚI SẬP
Ấp Bắc Sơn, Thị Trấn Núi Sập, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang.
ĐT: (02963) 869.239 - 866.787      DĐ: 0913.708.201
Email: ntkag53@gmail.com      Website: giaoxunuisap.com