Thứ Sáu, 01 Tháng Ba, 2024 00:00
Chúa nhật III Mùa Chay B ( Ga 2, 13-25 ) năm 2024

Lời Chúa hôm nay nhắn nhủ chúng ta mấy điểm sau đây:

Trước hết, Nhà buôn bán. Cử chỉ biểu tượng của Đức Kitô khi xua đuổi những người buôn bán ra khỏi Đền thờ vượt qua khỏi vấn đề những nơi bày bán được đặt ra trong nơi cầu nguyện. Nó chướng đến nỗi có thể trở thành sự liên minh của tôn giáo và sự thương mại, mua bán.

Điều đó không hề có ý khinh thường đối với việc thương mại và những người thương buôn. Sâu xa hơn, đó chính là việc thờ phượng của đền thờ đã trở thành thương mại hoá: người ta dâng cho Thiên Chúa một cái gì đó ( chiên, bò, … ) và Thiên Chúa trao ban lại một cái gì đó ( lòng nhân từ, ân sủng… ).

Đó là cái thứ tôn giáo có đi có lại. Chúng ta nghĩ, chúng ta đã vượt qua tất cả những thứ đó… Thực ra, trong Giáo Hội, đã có một thứ ám ảnh của những công trạng cần phải có: nếu người ta có công gì đó, thì Thiên Chúa mói trao ban ơn huệ đó. Chứ không có việc trao tặng một cách nhưng không. Từ đó, người ta nghĩ rằng, mình,“ tạo nên ơn cứu độ của chính mình”. Từ đó, phát sinh ra cái ảo tưởng là, Thiên Chúa chỉ yêu thương chúng ta, nếu chúng ta tuân giữ hoàn toàn sít sao Lề Luật của ngài. Tất cả những điều đó vẫn tồn tại trong cái hướng của tôn giáo theo kiểu con buôn, thương mại. Đức Kitô đã đến để bày tỏ cho biết, Thiên Chúa trao ban và tự hiến một cách nhưng không. “ Không có gì có thể tách lìa chúng ta ra khỏi tình yêu mà Thiên Chúa làm chứng trong Đức Kitô” ( Rm 8,39 ). Chúng ta phải vượt qua thứ tôn giáo thương mại, để đến với thứ tôn giáo đón nhận ơn lành của Chúa.

Thứ đến:“ Ông cho chúng tôi dấu chỉ nào ?-“ Một sự thay đổi cái nhìn như thế làm chúng ta không an tâm. Chúng ta xác tín rằng, không có sự an tâm nào khác hơn tình yêu của chúng ta có nơi Thiên Chúa. Mà, cái điều đó thì chúng ta không trông thấy, chúng ta chỉ có thể tin mà thôi. Kết thúc của sự an toàn, yên tâm mà chúng ta có thể tìm thấy trong “ cái hạnh kiểm tốt của chúng ta” và “ những việc lành của chúng ta”. Chính vì thế mà những người chứng kiến thái độ thanh tẩy Đền Thờ của Chúa Giêsu đòi phải “ thấy mới tin”: Người ta không thay đổi tôn giáo mà không mang đến những bằng chứng về bản lãnh và quyền hạn của mình.

Cái ý muốn nhận lấy một dấu chỉ còn tỏ cho thấy một sự tìm kiếm sự an toàn. Chúa Giêsu trả lời một cách gây ngạc nhiên, bằng một ẩn ngữ: “ Hãy triệt hạ đền thờ này đi và trong ba ngày, Ta sẽ xây dựng lại”. Xua đuổi những người buôn bán, ngài đã lật đổ việc thờ phượng của đền thờ cũ xưa; những người đối thoại của ngài sẽ đáp lại bằng việc triệt hạ đền thờ của việc thờ phượng mới, là chính thân xác ngài. Người ta có thể bị ngạc nhiên bởi việc đồng hoá thân xác của ngài với Đền Thờ. Thật là sai lầm: Chúa Giêsu đảm nhận nơi thân xác ngài tất cả những phận vụ của đền thờ cũ: ngài là nơi hiện diện của Thiên Chúa; nơi ngài, Thiên Chúa gặp gỡ con người và con người gặp gỡ Thiên Chúa. Về sau này, chính thân xác của các tín hữu, cá nhân hay tập thể, cũng sẽ được gọi là đền thờ Thiên Chúa.

Sau cùng, là Dấu Chỉ Vượt Qua. Chúa Giêsu trao ban một dấu chỉ. Thế nhưng, dấu chỉ này chỉ nói với các tín hữu mà thôi. Đó không phải là một bằng chứng, nhưng đúng hơn là một thử thách: thân xác của Đức Kitô, nơi ngự của Thiên Chúa “ nhà của Cha Ta” sẽ bị triệt hạ.

Ba ngày để xây dựng lại. Thế nhưng, nó sẽ không được dựng lên trước mắt tất cả mọi người. Thập giá thì công khai, còn việc sống lại thì kín đáo. Thật ra, Đền Thờ Mới được xây dựng lại trong tính cách vô hình của Thiên Chúa. Tất cả những gì mà chúng ta phải loan báo, chính là “ một Đấng Cứu Thế chịu đóng đinh”.

Tuy nhiên, Đức Kitô chịu đóng đinh nói với toàn thể nhân loại biết rằng, ở những điểm nào cách sống sát nhân của chúng ta đều là điên rồ, và không có nghĩa lý gì cả. Thiên Chúa đã đến trên cây thập giá này để làm cho chúng ta hiểu điều đó, ngay cả khi việc mạc khải này còn lâu mới có thể làm cạn kiệt sức mạnh của thập giá. Quyền năng này chỉ hành động qua sự yếu đuối.

Thánh Phaolô đã nói rằng, sự yếu đuối của Thiên Chúa thì mạnh mẽ hơn tất cả sức mạnh con người. Thực ra, về dài lâu, nó có khả năng canh tân lại thế giới.

GIÁO XỨ NÚI SẬP
Ấp Bắc Sơn, Thị Trấn Núi Sập, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang.
ĐT: (02963) 869.239 - 866.787      DĐ: 0913.708.201
Email: ntkag53@gmail.com      Website: giaoxunuisap.com