Thứ Sáu, 10 Tháng Hai, 2023 00:00
Chúa nhật VI Quanh năm A ( Mt 5, 17-37 ) năm 2023

Anh Chị Em có tin rằng, bản văn này đã được viết cách nay hơn hai ngàn năm không ?

Thực vậy, bài Phúc Am này xuất hiện đã lâu. Tuy nhiên, dường như nó vẫn còn có tính cách thời sự nóng bỏng : giết người, ngoại tình và gian dối.

Trước hết là giết người. Thoạt nhìn qua, có thể chúng ta không cảm thầy mình có liên can bởi những cách hành động này. Tuy nhiên, nếu chúng ta đào sâu hơn một chút, chúng ta có thể nhận thấy rằng, dưới sự giết người, có cái thực tại của những mối quan hệ con người.

Bởi vì, trong sự giết người, chúng ta đang ở tận cùng của những xung đột con người bị hủy hoại và trở thành không thể sửa chữa được. Chắc chắn chúng ta đã không đi đến cái đường cùng này. Thế nhưng, Chúa Giêsu chỉ cho thấy, sự giận dữ như là điểm khởi đầu của một tiến trình có thể dẫn đưa đến sự giết người. Chính vì thế, Tin Mừng Phúc Am không có cường điệu : mục đích, chính là sống hòa bình với anh em đồng loại của mình.

Thứ đến, với những gì liên can với sự ngoại tình, thì thực sự Phúc Am cường điệu : thực vậy, làm thế nào mà người ta có thể nói rằng, nhìn một người phụ nữ và ước ao phạm tội với chị ta, thì đã là phạm tội ngoại tình trong lòng rồi ?-

Điều có liên can, không phải là cái nhìn, mà là sự khao khát, ao ước làm biến đổi cái nhìn, khi nó vượt qua sự tôn trong con người. Trong cái sự khẳng định thô bạo này, có cái giá trị của sự tôn trọng sự sống bản thân của mỗi người. Tự thâm tâm, cái nhìn ước ao, thèm muốn..đã biến người khác thành một thứ đồ vật, một thứ phương tiên làm thỏa mãn bản năng của con người. Lúc bấy giờ, người khác không còn là một con người, một sinh linh, một tạo vật ưu tuyển được Thiên Chúa tạo dựng, giống ngài và giống hình ảnh của ngài. Và vì thế, không còn được tôn trọng cho xứng hợp.

Chủ đề thứ ba được đề cập, đó là lời thề, nghĩa là lời nói được trao ban. Tại sao người ta cần phải nói «  tôi thề với anh », nếu không phải là để nhấn mạnh, để tăng cường trọng lượng một lời nói không phải luôn luôn là thật ?-

Mà, một khi lời nói không còn đáng tin nữa, thì không còn có thể có đời sống xã hội nữa. Đó chính là điều mà chúng ta nhận thấy trong cuộc sống đời thường, và trong các phương tiện truyền thông xã hội. Sự thiếu tính cách đáng tin của các phương tiện truyền thông, do những thông tin phiến diện và thiên vị, một chiều, bị bóp méo. Trong lãnh vực chính trị và giáo dục, cơn khủng hoảng của sự tin cậy trong lời nói cũng rất trầm trọng. Hậu quả là người ta không còn tin tưởng lẫn nhau, cuộc sống chỉ là bề ngoài, giả dối, hình thức, không thật. Và vì thế, không có niềm tin. Không còn sự tin cậy. Không có sự an bình. Đó chính là điều mà Phúc Am muốn nói dưới một hình thức văn phong vắn gọn : «  Có thì nói có, không thì nói không. »

Từ đó, điểm chính yếu, chính là sự tôn trọng. Tôn trọng con người, tôn trọng phụ nữ, tôn trọng lời nói. Tất cả những điều đó liên can đến chúng ta. Đó chính là điều cho phép xây dựng hạnh phúc hay khôi phục đời sống chung, trong hạnh phúc. 

GIÁO XỨ NÚI SẬP
Ấp Bắc Sơn, Thị Trấn Núi Sập, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang.
ĐT: (02963) 869.239 - 866.787      DĐ: 0913.708.201
Email: ntkag53@gmail.com      Website: giaoxunuisap.com