Thứ Tư, 18 Tháng Tám, 2021 00:00
Chúa Nhật XXI Quanh Năm B ( Ga 6, 60-69 ) năm 2021

Gần một ngàn năm trước kỷ nguyên của chúng ta, điều xảy ra ở tại Sichem, vào thời của Giosue, tiên báo trước cho tất cả phụng vụ chúa nhật hôm nay, và, thêm một lần nữa, chỉ cho thấy, tính cách thời sự vĩnh viễn của Lời Chúa.

Biến cố tập họp các Chi họ dân Israel tại Sichem nhấn mạnh một cách tiên tri cái tính cách độc đáo của những xã hội được sinh ra của đức tin này, là dân Israel, dân được tuyển chọn, rồi Giáo Hội, và một cách đặc biệt là đôi vợ chồng nhân loại, cũng như của các xã hội khác, là: không đơn thuần dựa trên một khế ước dân sự hay chính trị, mà dựa trên một Giao Ước tôn giáo, dựa trên một sự tuyên xưng đức tin.

Ngày nay chúng ta nhận thấy diều đó, nhất là qua hai thời diểm của lịch sử Ơn Cứu Độ được tách ra bởi một thiên niên kỷ. Hai thời điểm này là những tình trạng khủng hoảng cần phải có một sự chọn lựa chính yếu, và tìm thấy một lối thoát và cái kết thúc bằng một sự tuyên xưng đức tin.

Biến cố thứ nhất được đặt vào thời của Giosue qui tụ các Chi họ tại Sichem, để thiết lập một dân tộc duy nhất. Những Chi họ này được đánh dấu bởi những tiếng cằn nhằn lẩm bẩm vào thời lưu lạc trong sa mạc, và thêm vào đó là một sự lôi cuốn nào đó do các ngẫu tượng, những ngẫu tượng ngày xưa ở Babylon, những ngẫu tượng của dân Amorites ngày nay.

Trước rất nhiều những sự bất trung này, Giosue và các kỳ lão của dân Israel đặt cho các Chi họ câu hỏi của sự tin  cậy, là: “ Các ngươi muốn phục vụ ai ?- những tà thần của xứ bên kia sông Euphrate hay là Thiên Chúa ?-“

Với một sự thống nhất tuyệt đối, theo Giosue và các kỳ lão, dân chúng khẳng định, sự gắn bó độc nhất của họ vào Thiên Chúa: “ Thà chết còn hơn là bỏ Thiên Chúa để phục vụ các thần khác !”

Toàn dân đã qui chiếu cái biến cố nền tảng của đức tin của họ, là: sự ra đi khỏi đất Ai Cập kết thúc cuộc đời nô lệ của họ. Cũng chính như thế ở tại Sichem, ngày hôm đó, một dân tộc chung quanh một đức tin chung và môt phụng vụ chung, được thành lập.

Khoảng muời thế kỷ sau biến cố Sichem, cũng một tình trạng khủng hoảng như thế được nảy sinh giữa các môn đệ của Chúa Giêsu. Sau những lời công bố đầy khiêu khích của Chúa Giêsu về Bánh ban Sự Sống trong hội đường ở Capharnaum, những tiếng cằn nhằn, lẩm bẩm của những người Do thái lôi cuốn chính cac môn đệ, cũng đang bị làm cho phẫn nộ:      “ điều mà ngài nói thì không thể chịu được. Chúng ta không thể tiếp tục nghe ngài nữa !”. Sau đó, nhiều người bỏ đi, không theo ngài nữa. Sư ám chỉ của thánh Marcô cho sự phản bội sắp tới được làm cho trọn vẹn tạo nên một bầu khí nặng nề, điềm báo trước cho mầu nhiệm phục sinh.

Như ngày xưa Giosue phải đương đầu với những sự chao đảo, lệch lạc, mất phương hướng và chia rẽ của các Chi họ, giờ đây Chúa Giêsu đặt câu hỏi về sự tin cậy, khi ngỏ lời với Nhóm Mười Hai: “ Các con cũng muốn bỏ đi, phải không ?-“

Bấy giờ, thay mặt các Tông đô, Phêrô tuyên xưng đức tin: “ Lạy Chúa, chúng con sẽ đi theo ai ?- Thầy có những lời ban sự sống đời đời !” Chính Thánh Thần thúc đẩy Phêrô, chứ không phải là máu huyềt xác thịt, nghĩa là những sự chọn lựa thuần túy nhân loại. Giáo Hội được sinh ra từ Ngày Lễ Ngũ Tuần sẽ là hoa trái trực tiếp của mầu nhiệm phục sinh và của sự thấm nhập Chúa Thánh Thần.

Trong Giao Ước thứ nhất và Giao Ước mới, cần phải nhận thấy rằng, Giao Ước không chỉ là một kiểu quan hệ giữa Thiên Chúa và những con người cá nhân; mà, trước hết và nhất là, nó diễn tả sự liên đới được thiết lập giữa những người chia sẻ cũng một đức tin và sự phục vụ cũng chính một Chúa. Ơ đó là sự hợp nhất đích thực của họ.

Như thế, Phụng vụ hôm nay làm nổi bật điều này là, Giao Ước luôn luôn là một cách thế cùng sống chung với nhau vì một đức tin chung, và bởi vì Thiên Chúa sống với chúng ta.

Điều ghi nhận này không phải không tác động trên một giao ước khác, được thu hẹp lại: đó là giao ước giữa đôi vợ chồng. Thánh Phaolô nói điều đó một cách rõ ràng cho các tin hữu thành Epheso, đi đến chỗ so sánh sự kết hợp của những đôi vợ chồng với sự kết hợp của Đức Kitô và Giáo Hội.

Sự kiện kết hôn trước mặt Giáo Hội không bảo đảm là người ta sẽ yêu nhau hơn hay sẽ nuôi dạy con cái hay hơn, tốt hơn. Cần phải nói lại điều đó cho các đôi đính hôn. Thế nhưng, khi họ đem tình yêu của họ và tổ ấm của họ đến trước bàn thờ Chúa, họ trở nên tế bào của Giáo Hội, liên kết với sứ mạng của Giáo Hội. Đó là sự độc đáo và nền tảng đích thực của tình yêu và sự hợp nhất của họ.

Đó cũng là tầm vóc tuyệt vời của đôi vợ chồng: sự kết hợp của Đức Kitô và Giáo Hội.

GIÁO XỨ NÚI SẬP
Ấp Bắc Sơn, Thị Trấn Núi Sập, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang.
ĐT: (02963) 869.239 - 866.787      DĐ: 0913.708.201
Email: ntkag53@gmail.com      Website: giaoxunuisap.com