Thứ Năm, 26 Tháng Tám, 2021 00:00
Chúa Nhật XXII Quanh Năm B ( Mc 7, 1-8. 15, 21-23 ) năm 2021

Những bản văn phụng vụ chúa nhật hôm nay bày tỏ cho thấy một sự liên kết sâu sắc, và trao cho chúng ta một sứ điệp có một tính cách thời sự đặc biệt. Đó là những sự đối lập và những mối liên quan giữa lắng nghe Lời Chúa và đem ra thực hành, giữa những bài diễn văn trau chuốt và những hành động, giữa cái nói và cái làm, hay, để lặp lại kiểu nói của tiên tri Isaia, giữa môi miệng và con tim.

Chỉ cần trích ra những câu này để có thể hiểu được tính cách thời sự trong thế giới của chúng ta hôm nay, cũng như trong thế giới của tiên tri Isaia.

Những thái độ, dưới những hình thức bề ngoài giả hình, đe dọa một cách nguy hiểm sự công chính và đời sống huynh đệ. Và, như thư của thánh Giacôbê tông đồ để cho nghe thấy, thì những người góa phụ và những trẻ mồ côi là những người bé mọn, những người nghèo, những người bên lề xã hội, những người dễ bị gây tổn hại hơn hết bởi sự mâu thuẫn giữa những lời hứa tốt đẹp và những viêc làm.

Ngày xưa, Môisen đã nhắc với dân Israel là, sự lắng nghe những điều răn phải bao gồm những việc đem ra thực hành. Chính là với điều kiện này mà những điều răn trở thành nguồn sự sống, sự khôn ngoan và sự thông hiểu. Cũng chính với điều kiện này mà dân Israel là một chứng từ bên cạnh các dân tộc khác. Những dân tộc này sẽ ngạc nhiên nhận thấy một sự gần gũi thân mật đặc biệt giữa Thiên Chúa và dân của ngài, và những lề luật, những giới răn đều chứa đựng đầy tình yêu thương và lòng thương xót.

Còn thánh tông đồ Giacôbê, ngài báo cho các độc giả hay cho những thính giả của ngài rằng, khi chỉ tự bằng lòng với việc lắng nghe Lời Chúa, thì đó là tự lừa dối chính mình.

Chính trong cái bầu khí thánh kinh này mà tác giả Phúc âm Marco đề cập cũng chính chủ đề này. Chúng ta nhận thấy điều đó: chủ đề trở đi trở lại trong tất cả lịch sử của Ơn Cứu Độ. Điều đó nói lên tầm quan trọng của nó.

Sau khi nhắc lại những thực hành rất nhiều và rất khác nhau của người Do thái liên quan đến bữa ăn một cách đặc biệt, như: rửa tay, rửa những chén, những đĩa..., thánh Marcô thuật lại sự ngạc nhiên của những người luật sĩ và biệt phái, đang cảm thấy phẫn nộ khi nhận thấy rằng, các môn đệ của Chúa Giêsu không quan tâm đến truyền thống của Tiền nhân:     “ Tại sao các môn đệ của Thầy không theo những truyền thống của Tiền nhân ?-“

Khi qui chiếu về tiên tri Isaia, Chúa Giêsu đặt lên một bản cáo trạng nghiêm khắc phản đối lại với những người mà ngài đánh giá là giả hình: “ Dân này thờ kính Ta bằng môi miệng, còn lòng trí chúng thì xa Ta.”

Dù chúng ta là ai đi nữa, chúng ta cũng cảm nhận ở điểm nào lời trách móc này có thể liên can đến chúng ta hôm nay. Chúng ta được mời gọi phải trao quyền ưu tiên cho những gì xuất phất từ con tim. Như những người biệt phái thời xưa, chúng ta cảm thấy muốn trao cho những thực hành đạo đức, hay phụng vụ hay những cái khác... sự quan trọng và giá trị lớn lao lên trên những bổn phận của tình huynh đệ nhân loại và của công bình xã hội. Chúng ta cũng có khuynh hướng phán đoán trên những cái bên ngoài và cái bề ngoài.

Đức Kitô là Đấng đầu tiên đã có thể đặt sự nhận thức về sự thiện và sự dữ của ngài, để phục vụ cho một sự nhận thức sâu xa hơn, đó là sự nhận thức của ý định của Thiên Chúa. Như thế, ngài được giải thoát khỏi tất cả những cách biện luận quá tinh tế, và cảm thấy mình rất tự do đới với người tội lỗi.

Đến lượt mình, người kitô hữu hãy xem xét lương tâm của mình, không phải để khám phá và phân tích sự thiện và sự ác, mà trước hết để tìm thấy ở nơi đó Lời của Thiên Chúa, và kết hợp hài hòa con tim của mình với Con Người của Đức Kitô. Bởi vì Đức Kitô kêu gọi chúng ta, không phải để điều chỉnh những việc xảy ra, mà là để hiệp thông với sự hiện diện của ngài và hành động của ngài trong thế giới.

Chính là trong sự kết hợp này mà chúng ta sẽ có thể tìm thấy ý nghĩa đích thực của những thực hành tôn giáo và của truyền thống. Tất cả đều xuất phát từ tình yêu, bày tỏ tình yêu và đưa dẫn đến tình yêu.

Đó là hạnh phúc đích và sung mãn trong Vương Quốc Tình Yêu.

GIÁO XỨ NÚI SẬP
Ấp Bắc Sơn, Thị Trấn Núi Sập, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang.
ĐT: (02963) 869.239 - 866.787      DĐ: 0913.708.201
Email: ntkag53@gmail.com      Website: giaoxunuisap.com