Thứ Năm, 14 Tháng Mười, 2021 00:00
Chúa nhật XXIX B ( Mc 10, 42-45 ) năm 2021

“ Họ lấy uy quyền mà trị dân”

Thời sự cung cấp cho chúng ta rất nhiều ví dụ về việc thực thi quyền hành áp bức trên những con người và trên các dân tộc. Những lãnh tụ áp đặt một cách thô bạo những ý tưởng độc tài của họ và những lợi ích cá nhân của họ, mà coi thường các quyền tự do của con người. Cơn cám dỗ muốn “ lấy uy quyền mà cai trị”  một cách ít hay nhiều độc tài, vẫn thường xảy ra nơi mỗi con người.

Có lẽ chính vì thế mà các tông đồ, trong đoạn Phúc Am mà chúng ta mới vừa nghe, tranh luận với nhau về những chỗ nhất trong Nước Thiên Chúa.

Còn Chúa Giêsu thì nói: Giữa các con thì không được như thế” . Theo Chúa Giêsu, thì Quyền Hành có mấy điểm đáng lưu ý sau đây:

Trước hết, quyền hành của sự phục vụ. Chúa Giêsu đã tự giới thiệu như là người “ đã không đến để được phục vụ, mà là để phục vụ”. “ Là Chủ và là Chúa”, mà ngài đã rửa chân các môn đệ, trong Bữa Tiệc Ly sau cùng. Chiều hôm đó, ngài đã xử sự như là “ một người dầy tớ của tất cả mọi người”. Phêrô nhận thấy điều đó là không thể chấp nhận được. Tuy nhiên, thật là một bài học không thể nào quên được để lại cho các môn đệ.

Thứ đến, Quyền hành chỉ huy một cách khác. Quyền hành thì không thể thiếu cho sự vận hành của tất cả các nhóm xã hội. Cần phải có một người lãnh đạo, một người chịu trách nhiệm, một người điều phối, để cho sinh hoạt của cộng đoàn được liên kết, và đem lại nhiều hiệu quả. Chính Chúa Giêsu dã trao ban cho Giáo Hội những vị lãnh đạo.

Thế nhưng, một trách nhiệm được lãnh nhận trong tinh thần kitô giáo thì không là, và không được là một quyền lực thống trị, hay một sự tim kiếm những lợi lộc cá nhân, làm thiệt hại những thiện ích chung. Đó là một sứ mạng phục vụ. Cái quan niệm về quyền hành này thật là độc đáo và đòi hỏi. Nó chống lại những bản năng thống trị của chúng ta, nhưng nó mở ra những viễn tượng kỳ diệu tỏa sáng cuộc sống, và thay đổi những mối quan hệ giữa những con người với nhau.

Đồng thời, Quyền hành để giúp người khác tiến bộ. Để làm cho người khác lớn lên. “Quyền hành”, theo nguyên ngự đến từ từ ngữ latinh: “ augere”, nghĩa là “ làm tăng thêm”, “ làm cho lớn lên”. Thực thi quyền hành có sứ mạng là giúp những người mà mình có trách nhiệm phải được quan tâm, phải được lớn lên, phải được phát triển những khả năng, những tài khéo của họ, và trở thành những ngườì có trách nhiệm hơn.

Nhu thế, người lãnh đạo đích thực là người biết đặt mình ở vai trò của những người mà mình chỉ huy, điều khiển, để lắng nghe họ, để hiểu biết họ, để kích thích họ phát triển, đặt họ lên thành giá trị.

Hơn nữa, Quyền Hành giúp cho họ tham gia. Những người có trách nhiệm tốt nhất của các tập thể, các hội đoàn hay của những nhóm phải là những người biết làm cho những người mà họ có dưới quyền của họ có thể tham gia vào công việc chung. Những nhà giảng dạy tốt nhất và những nhà giáo dục tốt nhất là những người thúc đẩy, khuyến khích giới trẻ tự vượt qua chính mình. Những chủ nhân là những người biết lắng nghe những công nhân của mình, và biết quan tâm đến việc thăng tiến họ. Những bậc cha mẹ tốt nhất giáo dục con cái trong cái ý nghĩa của tinh thần trách nhiệm. Những giáo xứ tốt nhất là những giáo xứ mà ở nơi đó, những người mong muốn và những người có khả năng, sẽ trở thành những người tham gia vào cuộc sống và sinh hoạt của cộng đoàn và của Giáo Hội.

Sau cùng, Quyền hành là để “ trao hiến thân mình”. Chúa Giêsu đã từng xác quyết: “Con Người đã không đến để được phục vụ, mà là để phục vụ, và trao ban mạng sống mình làm giá cứu chuộc cho nhiều người.”

Đức Kitô, “ Người tôi tớ của Thiên Chúa” theo như lời tiên tri Isaia, đã thực hiện sự phục vụ cho đến chỗ trao hiến chính thân mình trọn vẹn. Ngài đã từng khẳng định:            “ Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người trao hiến mạng sống mình cho những người mình yêu mến” ( Ga 15, 13 ). Bởi vì, làm thế nào mà người ta có thể phục vụ một cách đích thực mà không yêu mến ?-

Sứ điệp của chúa nhật hôm nay là “một tin mừng”. Nó trình bày một niềm hy vọng thiết thực cho một thế giới mà ở đó, những sự lạm dụng quyền hành thì quá nhiều, “ đè bẹp”, chèn ép những con người thấp cổ, bé miệng. Ở đây, Chúa Giêsu vạch cho chúng ta một con đường của những mối quan hệ mới của con người.

Cái tinh thần phúc âm này phải thấm sâu vào việc thi hành nhũng trách nhiệm trong cuộc sống đời thường của chúng ta. “ Giữa chúng ta”, trong Giáo Hội, những quyền hành chỉ có thể là“ những thừa tác viên”, phục vụ Đức Kitô và phục vụ con người. Chúng ta hãy xét mình lại xem: đâu là cách ứng xử thực sự của chúng ta, khi chúng ta nắm giữ một chút quyền hành nào đó, trong cộng đoàn.

Chắc chắn là lãnh đạo với một tinh thần phục vụ thiết thực đòi hỏi nhiều bản lãnh hơn, nhiều thời gian hơn, nhiều quan tâm hơn và nhiều sự quên mình hơn.

Mỗi một cử hành bí tích Thánh Thể, ở đó Đức Kitô tự trao hiến chính mình, nhắc cho chúng ta nhớ tính cách độc đáo chiếm lấy chỗ nhất của ngài là:

Phục vụ đem lại hạnh phúc !

GIÁO XỨ NÚI SẬP
Ấp Bắc Sơn, Thị Trấn Núi Sập, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang.
ĐT: (02963) 869.239 - 866.787      DĐ: 0913.708.201
Email: ntkag53@gmail.com      Website: giaoxunuisap.com