Thứ Sáu, 30 Tháng Chín, 2022 00:00
Chúa Nhật XXVII Quanh Năm ( Lc 17, 5-10 ) năm 2022

Ai trong chúng ta chưa từng chán nản thất vọng ?- Ai trong chúng ta chưa từng có lần nào nghi ngờ chính mình, nghi ngờ người khác, nghi ngờ cả Thiên Chúa ?- Bệnh tật, đau khổ, thất bại.. nhắc chúng ta nhớ những giới hạn, yếu đuối của chính minh. Trong xã hội, nhiều khi kẻ gian ác lại có vẻ thành công, lắm lúc sự thiện thất bại trong khi sự dữ thắng thế. Ở nhiều nơi, Giáo Hội có vẻ như không còn phát triển, nhà thờ bắt đầu thưa thớt, trống vắng...

Trước những hoàn cảnh có vẻ bi quan đó, Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy vững tin vào Chúa, vững tin vào quyền năng và tình yêu của ngài.

Trong Kinh Thánh, Đức Tin là một hành vi tín nhiệm vào Thiên Chúa, và một lập trường kiên trì liên lỉ trong sự tín nhiệm nầy. Tổ phụ Abraham là gương mẫu tuyệt vời của Đức Tin: ông tin vào lời Chúa hứa, ngay cả khi chưa thấy lời hứa được bắt đầu thực hiện, ông vẫn tiếp tục tin tưởng ngay cả trong những cơn thử thách.

Trong Phúc Âm, Chúa Giêsu luôn luôn thực hiện các phép lạ để đáp lại lòng tin. Ngài khẳng định, Đức Tin có thể làm được tất cả mọi sự, kể cả những điều kỳ diệu nhất, kể cả những điều không thể làm được. Ngài nói với các môn đệ, chỉ cần một chút đức Tin, thì đã có thể làm được những việc phi thường. Một Đức Tin bé nhỏ bằng hạt cải cũng có thể khiến cho một cây cổ thụ bứng rễ, trồng vào giữa đại dương. Hình ảnh đó minh họa một chân lý rất hiển nhiên là, không có gì Thiên Chúa không làm được. Với sự trợ giúp của ngài, người có Đức Tin sẽ vượt qua những khó khăn, thử thách, những bế tắc không lối thoát.

Nên nhớ rằng, có Đức Tin không giống như có một đồ vật. Làm tăng thêm Đức Tin không giống như là làm tăng thêm số của cải vật chất; bởi vì, Đức Tin không có số lượng, nên không thể cân, đo, đong, đếm.

Đồng thời, đức Tin luôn luôn là một tình yêu. Đức Tin chỉ có thể được sống. Nói khác đi, có Đức Tin có nghĩa là, biết thể hiện lòng thương xót như Thiên Chúa kêu mời; có đủ sức mạnh để biết sống chia sẻ, sống đời yêu thương và phục vụ, biết giao hòa và tha thứ, biết chu toàn trách nhiệm của mình.

Như thế, Đức Tin hàm chứa một sự năng động, một sức mạnh, một sự tăng trưởng, giúp chúng ta vượt qua những giới hạn nhân loại của chúng ta để kết hợp với Thiên Chúa.

Chắc chắn có những lúc, chúng ta có cảm tưởng như Thiên Chúa ở rất xa, không nghe thấy những gì đang xảy ra cho con người, cho nên ngài không phản ứng trước những cảnh khốn quẩn của những kẻ tin tưởng nơi ngài.

Trong những trường hợp đó, hãy luôn luôn giữ vũng niềm tin. Thiên Chúa trung tín sẽ hành động vào đúng thời điểm. Ngài biết rõ hơn chúng ta những gì thích hợp nhất cho chúng ta; ngài hiểu rõ hơn chúng ta những thử thách nào chúng ta phải vượt qua; ngài nắm vững hơn chúng ta thời điểm nào thuận lợi nhất để can thiệp giúp đỡ chúng ta; ngài mong muốn gởi đến những gì cần thiết để tôi luyện tình yêu của chúng ta.

Đức Tin dạy cho chúng ta xác tín rằng, Thiên Chúa luôn luôn yêu thương chúng ta; Thiên Chúa luôn luôn muốn, và luôn luôn ban những ơn lành, những ơn lành tốt nhất cho chúng ta, theo thánh ý của ngài. Mỗi ngày trong cuộc sống, trong bất cứ hoàn cảnh nào, ở bất cứ nơi đâu. Ngài vẫn luôn yêu thương chúng ta, luôn luôn thể hiện tình yêu của ngài trên cuộc đời chúng ta.

Chỉ có điều là chúng ta không biết ngài yêu thương chúng ta thế nào, cứu giúp chúng ta ra sao, và tình yêu đó được thể hiện dưới hình thức nào.

Hãy vững tin vào Chúa. Và hãy xin Chúa ban thêm đức tin cho chúng ta.

GIÁO XỨ NÚI SẬP
Ấp Bắc Sơn, Thị Trấn Núi Sập, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang.
ĐT: (02963) 869.239 - 866.787      DĐ: 0913.708.201
Email: ntkag53@gmail.com      Website: giaoxunuisap.com