Thứ Tư, 27 Tháng Mười, 2021 00:00
Chúa nhật XXXI B ( Mc 12, 28b-34 )

Giới răn trọng nhất,

Vào thời Chúa Giêsu, Lề Luật có 613 giới luật, gồm: 365 điều cấm và 248 điều phải làm, phải được biết, và đem ra thực hành, để được gọi là tuân giữ Lề Luật một cách hoàn hảo. Từ đó, câu hỏi của người luật sĩ, chẳng những không làm ngạc nhiên, mà còn rất  hợp lý: “ Trong các giới răn, điều nào trọng nhất ?-“

Điều đó có nghĩa là, có một giới răn phải được đặt lên trên tất cả những giới răn khác, bởi vì nó quan trọng hơn hết. Hay, có một giới răn mà dựa trên đó, tất cả 613 giới luật được các luật sĩ, những tiến sĩ và những Thầy của Lề Luật giảng dạy cho dân chúng.

Câu trả lời của Chúa Giêsu là khẳng định.

Trước hết, “ Hỡi Israel ! Chúa, Thiên Chúa của chúng ta là Chúa duy nhất. Ngươi hãy yêu mến Chúa, Thiên Chúa ngươi hết con tim, hết tâm hồn, hết tinh thần và hết sức ngươi.” Giới răn này đã được bày tỏ từ rất lâu, trong Cựu Ước. Nó được viết trong sách Đệ Nhị Luật, và làm thành trọng tâm của lời cầu nguyện hằng ngày của những người Do thái, sáng và chiều.

Theo đó, Thiên Chúa phải được phục vụ trước hết ! Thiên Chúa phải được yêu mến trước hết, bởi vì ngài trao ban sự sống, bời vì ngài là Tình Yêu, bởi vì ngài đã tạo dựng muôn loài, và thực hiện giao ước với những người thân yêu của ngài.

Tình yêu mà ngài chờ đợi cũng phải là cùng bản chất của tinh yêu mà ngài trao ban: một tình yêu bao hàm tất cả con người, con tim, tâm hồn, tinh thần và tất cả sức lực sinh động của con người. Tình yêu này phải là một sự nhiệt tình sâu sắc hướng về Thiên Chúa, Thiên Chúa duy nhất và tuyệt đối. So sánh với tình yêu phải có đối với Thiên Chúa, thì tất cả những tình yêu nhân loại chỉ là tương đối, giới hạn, yếu kém.

Và, “ Còn đây là giới răn thứ hai. Ngươi hãy yêu mến tha nhân như chính mình ngươi.” Thánh Mattheu còn nhấn mạnh, “ điều răn thứ hai cũng giống như điều răn thứ nhất”( Mt 22, 39 ). Đây là hai giới răn, từ hai tình yêu làm thành một: tình yêu của Thiên Chúa được trải dài trong tình yêu tha nhân, và tình yêu tha nhân dẫn đưa đến tình yêu Thiên Chúa.

Chúa Giêsu nói rõ,  chính là với Thiên Chúa mà người ta liên kết và yêu mến, trong khi yêu mến tha nhân. “ Thực vậy, Thầy nói cho anh em điều đó, mỗi khi anh em thực hiện điều đó cho một trong những kẻ bé mọn này là anh em của Thầy, thì chính là anh em làm cho Thầy.” ( Mt 25, 40 ).

Nên nhớ rằng, Chúa Giêsu đã không phải là người đầu tiên nhấn mạnh về sự quan trọng của tình yêu Thiên Chúa và tình yêu tha nhân. Cũng không phải ngài đã sáng tạo ra công thức của giới răn thứ hai: Điều này đã được viết trong sách Lêvi ( 19, 18 ). Thế nhưng, cái sức mạnh, “cái trọng lượng” mà ngài dùng để liên kết hai giới răn này với nhau thì chắc chắn là rất độc đáo.

Điều quan trọng cần để ý là, tình yêu này “ tốt hơn tất cả những lễ vật”. Thông minh và lanh lợi, người luật sĩ không chỉ hiểu rõ những gì Chúa Giêsu vừa nói với ông ta, mà ông ta còn rút ra một kết luận chính xác và cần thiết, khi khẳng định rằng, yêu mến Thiên Chúa với tất cả con người, và yêu mến tha nhân như chính mình, “ thì có giá trị hơn tất cả những lễ vật và những lễ hy sinh.”

Trong Cựu Ước, rât nhiều lần các tiên tri đã đứng lên chống lại cái ý nghĩ của những người tin rằng, mình là bạn của Thiên Chúa, bởi vì mình đã dâng lên ngài những hương trầm, những con con chiên, hay tất cả các thứ lễ vật khác ! Tất cả những lễ vật đó đều vô ích, uổng công, giả hình, không có hiệu quả, nếu chúng không là sự diễn tả chân thành của một con tim ngay thẳng, đang đi tìm sống trong tình yêu mến, đối với Thiên Chúa và với anh em.

Những lễ vật và những hy sinh dâng hiến rất có ý nghĩa, ích lợi và giá trị, khi đã đón nhận tình yêu mà Thiên Chúa trao ban cho chúng ta, và đã bày tỏ tình yêu mà chúng ta mang đến với ngài.

Được sống trong tình yêu đích thực, thì những hy sinh và những lễ vật sẽ trở nên những con đường dẫn đến Thiên Chúa, và cho phép đón nhận ngài, trong cuộc sống. Khi những lễ vật và những hy sinh được tiến dâng cho ngài là một sự diễn tả đích thực của tình yêu đích thực mà chúng ta mang đến cho ngài, thì Thiên Chúa sẽ không bao giờ từ chối, không bao giờ ngoảnh mặt, mà luôn luôn đoái nhìn chúng ta, với đôi mắt nhân từ, yêu thương, tha thứ và cứu thoát.

Chớ gì bí tích Thánh Thể, mà chúng ta đang cử hành chung với nhau, thực sự là một lễ vật của tình yêu đích thực mà chúng ta mang đến cho Thiên Chúa và cho anh em chung quanh chúng ta.

Bởi vì, đó là hạnh phúc cho chúng ta.

GIÁO XỨ NÚI SẬP
Ấp Bắc Sơn, Thị Trấn Núi Sập, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang.
ĐT: (02963) 869.239 - 866.787      DĐ: 0913.708.201
Email: ntkag53@gmail.com      Website: giaoxunuisap.com