Thứ Năm, 04 Tháng Mười Một, 2021 00:00
Chúa Nhật XXXII Quanh Năm B ( Mc 12, 38-44 ) năm 2021Hai người phụ nữ được Lời Chúa hôm nay giới thiệu
là hai người đàn bà góa. Tình trạng kinh tế thật là cực kỳ khó khăn. Không việc làm, không được nâng đỡ, các bà sống trong cảnh khốn quẫn. Các bà là một miếng mồi ngon đối với những người bóc lột. Các bà thuộc về nhóm những người bị xa lánh của xã hội mà vì nó, Chúa Giêsu đã đến. Không có gì ngạc nhiên khi ngài quan tâm đặc biệt đến người đàn bà góa nghèo đến để cầu nguyện và dâng cúng, trong Đến Thờ.

Trao tặng cái người ta có.. trao tặng cái là người ta... trao tặng cả sự sống của chính mình. Hai người phụ nữ thực hiện một cử chỉ cực kỳ quảng đại. Cực kỳ ! Một từ ngữ không quá hề quá đáng. Các bà cho đi những gì có thể giúp các bà sống. Chính là cuộc sống của các bà mà các bà trao ban, trong khi cho đi cái phần ít ỏi mà các bà có để sống.

Bà góa ở Sarepta nói:“ Tôi chỉ có một nắm bột, trong hũ, và một chút dầu trong vại”. Bà còn thêm: “ Chúng tôi sẽ ăn, tôi và đứa con trai của tôi, và rồi, chúng tôi sẽ chết.” Rõ ràng một sự cho đi dẫn đến cái chết.... một sự cho đi của cái mà người ta có, có giá trị với một sự cho đi cái mà người ta là, có giá trị với sự cho đi chính con người của người ta, có giá trị với một sự cho đi của sự sống của người ta. Đó thực là một vấn đề sống còn.

Cũng chính thực tại đó được sống bởi người đàn bà góa đến Đền Thờ. Trước những người đến để làm nhẹ đi những sự dư thừa của mình trong thùng tiền dâng cúng, ngưởi đàn bà góa này bố thí những gì rất cần thiết không thể thiếu cho bà để sống. Chúa Giêsu rất thông suốt; ngài nhìn rất rõ những gì đang xảy ra. Ngài nói: “ Bà này đã cho đi tất cả, tất cả những gì mà bà cần có để sống.” Ở đây, cho đi từ những gì mà người ta có, liên kết với sự cho đi những gì người ta là. Chính là cuộc sống của chính mình mà người đàn bà góa trao ban trong sự cho đi số tiền ít ỏi còn lại của bà, để giúp bà tồn tại.

Trong khi nhắc nhớ cử chỉ của những người phụ nữ này, chúng ta không thể  không nghĩ đến Chúa Giêsu. Những gì mà hai người đàn bà góa này đã làm, Chúa Giêsu sẽ thực hiện sau này, trên thập giá. Chính ngài sẽ trao ban tất cả những gì ngài có, chính ngài cũng trao ban chính mạng sống của ngài. Một cách tự do ! Ngài đã khẳng định:             “ Không ai cất lấy mạng sống của Ta, chính từ ý muốn của Ta mà Ta trao ban nó.”             ( Ga 10, 18 ). Sự cho đi của các người đàn bà góa loan báo sự cho đi trọn vẹn của Con Thiên Chúa.

Điều cần phải lưu ý là, phải quan tâm đến cái nguy cơ của sự cho đi. Những người giàu có đã đến Đền Thờ cho đi những món tiền kếch xù; tuy nhiên sự cho đi của họ thì nhỏ bé, dè sẻn, bủn xỉn, keo kiệt. Lý do là vì, trong khi cho đi, họ không có liều gì hết ! Họ không có nguy cơ gì hết ! Nhất là không nguy cơ cho mạng sống của họ ! Nhất là không nguy cơ cho cuộc sống của họ ! Trong khi trút những đồng tiền lớn vào trong thùng tiền dâng cúng, chắc chắn họ đã không quên giữ lại cho họ tất cả những gì cho phép họ sống, sống sung túc, dư thừa, thoải mái. Vì thế, Chúa Giêsu không hề bị ấn tượng một chút nào cả.

Chúa Giêsu đã từng khẳng định:“ Ai tìm giữ mạng sống của mình, thì sẽ đánh mất nó; ai liều mạng sống mình vì Ta và vì Phúc Am, thì sẽ cứu được nó.”( Mc 8, 35 ).

Hai người đàn bà góa đã liều mạng sống của họ; các bà đã dám hoàn toàn tin cậy vào Thiên Chúa. Bà thứ nhất đã được tưởng thưởng hậu hỉ rõ ràng: hũ bột của bà không bao giờ cạn; bình dầu của bà không bao giờ trống rỗng. Bà thứ hai cũng được tưởng thưởng hậu hỉ: bà xứng đáng được những lời khen ngợi của Chúa Giêsu và lòng nhân từ của Thiên Chúa.

Vấn đề đặt ra cho chúng ta là: sự dư thừa của chúng ta được đặt ở đâu ?- Nhu cầu cần thiết của chúng ta đặt ở đâu ?- Câu hỏi cần phải được đặt ra, bởi vì, trước mặt Thiên Chúa, chất lượng của cuộc sống của chúng ta được đo lường theo chất lượng của những sự cho đi của chúng ta. Cho đi từ sự dư thừa của mình, thì thực tế là không cho đi gì cả. Một sự cho đi như thế không hề gây ấn tượng cho Thiên Chúa. Không hề ! Tất cả trở nên nghiệm túc và làm cho Thiên Chúa vui thích, khi đó là cái cần thiết cho cuộc sống của chính mình mà người ta cho đi, khi đó là một điều gì đó gần như là không thể thiếu cho cuộc sống của người ta mà người ta trao ban, khi đó là một chút của chính con người của mình mà người ta hiến dâng. Bấy giờ, Thiên Chúa sẽ mở to đôi mắt đoái nhìn, thương yêu và hài lòng !

Chúng ta đang cử hành bí tích Thánh Thể. Được sống một cách sốt sắng, thánh lễ phải lôi kéo chúng ta đi theo Đức Kitô. Một chút nữa đây, linh mục chủ tế sẽ nói: “ Đây là mình Thầy sẽ bị nộp vì càc con.” Những lời này không phải chỉ đơn thuần là một sự nhắc lại một thực tại đã qua, chúng còn chỉ rõ một thực tại luôn luôn hiện thực, sống động, đó là: Chúa Giêsu tự hiến thân mình, Chúa Giêsu trao nộp mạng sống của ngài vì chúng ta. Sự cho đi hoàn toàn ! Điều mà ngài nói về người đàn bà góa được áp dụng cho ngài: “ ngài đã trao ban tất cả... ngài cho đi tất cả.. ngài tự hiến chính thân mình...Hoàn toàn !”

Chúng ta sẽ lãnh nhận Mình Thánh Đức Kitô. Thời điểm thật hạnh phúc ! Tuy nhiên, thử hỏi chúng ta có sẵn sàng trao ban cuộc sống của chúng ta để đáp lại không ?- Chúng ta có sẫn sàng cho đi không chỉ những cái dư thừa của cuộc sống của chúng ta, mà còn là chính cuộc sống của chúng ta không ?-

Câu trả lời của chúng ta sẽ cho biết, chúng ta có thực sự là môn đệ, là tông đồ và là con của Chúa, được Chúa chúc phúc hay không ?

GIÁO XỨ NÚI SẬP
Ấp Bắc Sơn, Thị Trấn Núi Sập, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang.
ĐT: (02963) 869.239 - 866.787      DĐ: 0913.708.201
Email: ntkag53@gmail.com      Website: giaoxunuisap.com