Thứ Sáu, 12 Tháng Mười Một, 2021 00:00
Chúa Nhật XXXIII Quanh Năm B ( Mc 13, 24-32 ) năm 2021

Sự kết thúc của thời gian.

Lời Chúa hôm nay nói với chúng ta về sự kết thúc của thời gian. Sự kết thúc của thời gian sẽ đến. Sẽ đến một cách chắc chắn. Tuy nhiên, người ta không thể xác đĩnh rõ ngày nào và giờ nào. Ngay cả Con của Thiên Chúa cũng không biết ngày này và giờ này. Chỉ một mình Chúa Cha biết chúng mà thôi.

Sự kết thúc của thời gian được mô tả bằng những từ ngữ của những thảm họa: “ Sau cái tình trạng khốn khổ này... mặt trời sẽ trở nên tối tăm và mặt trăng sẽ mất đi sự rực rỡ của nó. Các vì sao từ trời rơi xuống...”. những từ ngữ này không được hiểu theo sát chữ. Đây là một thể loại văn chương mạc khải, bày tỏ, rất thường được dùng vào thời đó, cho biết một sứ điệp quan trọng.

Trước hết, khi thánh Marcô soạn thảo Phúc Am của ngài, thì những vì tinh tú khơi gợi lên những tà thần khác nhau; đó là những kẻ thù của Thiên Chúa, và là biểu tượng của sự dữ. Như thế, điều đó muốn làm cho hiểu rằng, vào ngày của Con Người đến, thì tất cả các thần sẽ bị lung lay, bị khuất phục, bị thống trị và bị tiêu diệt.

Người ta cũng có thể hiểu rằng, thánh Marcô mô tả một sự đảo lộn lớn lao, một sự xáo trộn kinh khủng của vũ trụ, với những hình ảnh mạnh mẽ, để loan báo rằng, sự kết thúc của thời gian sẽ là thời điểm của sự sinh ra một thế giới mới. Sự sinh nở, như là sự phục sinh của Đức Kitô, chỉ có thể được thực hiện trong một sự đi qua cái chết.

Tuy nhiên, sự xáo trộn và đảo lôn này chỉ có ý nghĩa, nếu nó được đặt quan hệ với việc Con Thiên Chúa đến trong vinh quang. Nó chuẩn bị cho việc đến này; nó làm nảy sinh ra việc đến này, và bày tỏ cho thấy việc Con Người đến, như Chúa Giêsu đã báo trước. “ Bấy giờ người ta sẽ thấy Con Người ngự xuống trên mây trời .”

Ngoài ra, Con Người sẽ trở lại để phán xét: ơn cứu độ và niềm vui cho những người này, sự xấu hổ, khốn khó và hư mất cho những người khác. Tuy nhiên, chúng ta hãy lưu ý rằng, trong đoạn văn mà chúng ta đã nghe, chỉ có chiều kích tích cực và vui tươi của sự phán xét được nêu lên: “ Ngài sẽ sai các thiên thần tập họp những người được tuyển chọn từ khắp bốn phương thiên hạ, từ tận cùng thế giới và tận cùng trời cao.”

Hơn nữa, ngày trở lại của Đức Kitô sẽ là một ngày của sự hòa giải. Chúa Giêsu đã chấp nhận dang tay trên thập giá, để thực hiện trọn vẹn mãi mãi sự hòa giải giữa con người tội lỗi với Thiên Chúa, như lời thánh Phaolô, trong thư gởi tín hữu Epheso, đã cho biết: Chúa Giêsu đã liên kết đôi bên, dân Do thái và dân ngoại, thành một. Ngài đã hy sinh thân mình để phá đổ bức tường ngăn cách là sự thù ghét; ngài đã hủy bỏ Luật cũ gồm các điều răn và các giới luật. Khi thiết lập hòa bình, ngài đã tác tạo đôi bên thành một con người mới duy nhất nơi chính bản thân ngài. Nhờ thập giá, ngài đã làm cho đôi bên được hòa giải với Thiên Chúa trong một thân thể duy nhất; trên thập giá, ngài đã tiêu diệt sự thù ghét.

Sau cùng, sự kết thúc của thời gian sẽ thực hiện đầy đủ cuộc chiến thắng có được nhờ Đức Kitô: chiến thắng của tình yêu trên sự hận thù, chiến thắng của sự hiệp nhất trên sự chia rẽ. Thế giới mới này, đã được loan báo từ rất lâu, và được hy vọng một cách mãnh liệt, nơi mà “ tất cả giọt nước mắt sẽ được lau khô, nơi mà sự chết sẽ không tồn tại nữa, nơi sẽ không còn nữa những tiếng khóc than, những tiếng kêu la, cũng không còn cả sự khốn quẫn, bởi vì sự tạo dựng thứ nhất sẽ biến mất.” ( Ap 21, 3-4 ), Một thế giới mới sẽ được sinh ra. Và không những chúng ta sẽ nhìn thấy nó bằng đôi mắt của chúng ta, mà chúng ta sẽ bước vào trong đó, được Đức Kitô đón tiếp. Chúng ta sẽ bước vào trong đó, được tháp tùng bởi những người sẽ tin, và sẽ đi theo Đức Kitô, là Đấng đã công bố chính ngài “ là Đường, là Chân lý và là Sự Sống” ( Ga 14, 6 ). Không ai sẽ tìm thấy chỗ trong thế giói mới, trừ phi được hiệp nhất với Đức Kitô, bằng cách này hay cách khác.

Những người kitô hữu đầu tiên tin một cách chắc chắn rằng, cái kết thúc của thời gian phải đến nhanh chóng, gấp rút. Một số người còn nghĩ rằng, họ sẽ tham dự vào ngày đó, trước khi chết. Ngày nay, chúng ta không có cùng một tính cách nhạy cảm này đối với cái kết thúc của thế giới nữa. Nó có vẻ rất xa xăm. Chính vì lý do này, nó có cái nguy hiểm là không thực hiện trên chúng ta sự tác động cần thiết mà nó phải có, để giúp chúng ta ý thức.

Sự kết thúc của thời gian và sự phán xét chung cuộc là chắc chắn. Chính Chúa Giêsu đã loan báo điều đó. Một thế giới mới sẽ được sinh ra, và chúng ta sẽ bị xét xử. Vì thế, hãy tỉnh thức, sẵn sàng chuẩn bị cho biến cố đặc biệt quan trọng này.

Vấn đề đặt ra cho chúng ta là, cưộc đời của chúng ta sẽ đi về đâu, và chúng ta phải sống thế nào, để có thể trình diện, với nhiều sự khiêm tốn, nhưng cũng với tất cả sự tin cậy, trước mặt Đấng đã trao nộp mạng sống của ngài cho niềm vui của chúng ta, cho bình an của chúng ta, cho sự sống lại của chúng ta và cho hạnh phúc Nước Trời của chúng ta.

GIÁO XỨ NÚI SẬP
Ấp Bắc Sơn, Thị Trấn Núi Sập, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang.
ĐT: (02963) 869.239 - 866.787      DĐ: 0913.708.201
Email: ntkag53@gmail.com      Website: giaoxunuisap.com