Thứ Năm, 06 Tháng Giêng, 2022 00:00
Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa ( Lc 3, 15-16. 21-22 ) năm 2022

Chúa Giêsu thực sự là Đấng Cứu Thế, là Con Thiên Chúa. Thế thì tại sao ngài lại chịu phép rửa của Gioan, là phép rửa ăn năn và thống hối ?- Ngài đâu có tội gì, nên đâu cần phải sám hối. Đó là câu hỏi mà nhiều người đặt ra cho chúng ta.

Đọc Phúc Am chúng ta thấy, như một người Do Thái ngoan đạo bình thường, Chúa Giêsu luôn luôn tuân giữ lề luật Cựu Ước, như: chịu phép cắt bì, dâng con trẻ trong đền thờ, hành hương lên Giêrusalem mỗi năm khi bắt đầu mười hai tuổi... Ngài thực là một con người giữa chúng ta. Ngài không có tội, nhưng ngài gánh lấy tất cả tội lỗi nhân loại.

Hơn nữa, chính Gioan đã xác nhận, ông không phải là Đấng Thiên Sai phải đến, mà chỉ là người dọn đường. Phép rửa của ông chỉ là nghi thức biểu tượng cho việc ăn năn, trở về với Thiên Chúa, chứ không có năng lực tha thứ tội lỗi.

Như thế, qua việc lãnh nhận nghi thức phép rửa sám hối nầy, Chúa Giêsu muốn thánh hóa dòng nước, và chuẩn bị bí tích Rửa tội do chính ngài thiết lập để trao ban Chúa Thánh Thần, tẩy xóa tội lỗi và giúp con người trở thành nghĩa tử của Thiên Chúa. Ngài muốn cảm hóa con người, không phải bằng vũ lực và cưỡng bức, mà là bằng sự thuyết phục và tôn trọng tự do cao quý. Ngài đến cứu chuộc, không phải chỉ riêng cho người Do Thái, mà là cho tất cả mọi người trên trần gian, không phân biệt, loại trừ. Ngài luôn làm theo thánh ý Chúa Cha, đến độ hy sinh mạng sống của chính mình. Ngài tốt lành và nhân từ với tất cả, nhất là với những tội nhân. Ngài thu phục mọi tấm lòng, không phải bằng sự sợ hãi và sức mạnh, mà bằng chính cuộc sống và những lời giảng dạy đầy tình yêu thương thân mến. Và ngài đã sai phái các tông đồ ra đi khắp nơi, đem Tin Mừng Phúc Am cho mọi dân nước, để tất cả đều được hưởng nhờ hạnh phúc đích thực muôn đời.

Đây cũng là một dịp rất tốt để nhìn lại phép Rửa tội mà chúng ta đã lãnh nhận. Chúng ta phải thành thật cám ơn Chúa đã trao ban cho chúng ta. Bởi vì đó là phương thế cần thiết để được cứu chuộc. Chúa Giêsu đã khẳng định: “ Nếu không sinh lại bởi nước và Thánh Thần thì không ai có thể được vào Nước Thiên Chúa”.

Các bậc cha mẹ Công giáo phải ý thức để lo cho con cái mình được lãnh bí tích thánh thiêng nầy sớm hết sức có thể, bởi vì đó là một ơn huệ cao quý. Nó trao ban sự sống thần thiêng, trao ban Thánh Thần Chúa, cho thừa tự gia nghiệp Nước Trời.

Phép Rửa tội giúp chúng ta trở thành nghĩa tử của Thiên Chúa và thừa hưởng Nước Trời. Biết như thế, nhưng thường khi chúng ta không nhớ là, phép Rửa tội đòi hỏi một sự dấn thân, sống như là con cái của Chúa, sống theo giáo huấn của Chúa Giêsu. Mà tất cả giáo huấn của Chúa có thể tóm gọn trong giới luật yêu thương. Nói khác đi, ai sống và thực hiện đức bác ái, bằng những làm cụ thể, thì mới thực sự là con Thiên Chúa. Điều đó cũng có nghĩa là, không phải chỉ lãnh nhận nghi thức Rửa tội là đủ để lên thiên đàng, nhưng còn phải sống đức tin của mình trong cuộc sống đời thường với những việc làm cụ thể, theo Tin Mừng Phúc Am; không phải chỉ có mặt ở nhà thờ trong thánh lễ ngày chúa nhật là đủ để hưởng nhận hạnh phúc đich thực và sung mãn của Chúa, mà còn phải tích cực tham gia các sinh hoạt của Giáo Hội, của giáo xứ, còn phải nhiệt tình góp phần của mình trong việc mở mang Nước Chúa, còn phải biết hy sinh dâng hiến thời gian, công sức, kể cả tiền bạc, vật chất, để giới thiệu Chúa cho những người chung quanh... thì mới có thể chu toàn sứ mạng Truyền Giáo khi lãnh nhận bí tích Rửa tội.

Lãnh nhận nghi thức Rửa tội mà thôi thì chưa đủ. Còn phải sống như người đã được Rửa tội, sống theo giáo huấn của Chúa Giêsu, cách đặc biệt là thực hiện đức bác ái yêu thương, để đem lại bình an, niềm vui, hy vọng và hạnh phúc cho những người mà chúng ta gặp gỡ hằng ngày, trong cuộc sống.

Đó cũng là sứ mạng cao quý của chúng ta, những người đã được lãnh nhận bí tích Rửa tội, nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thần Thần vậy.

GIÁO XỨ NÚI SẬP
Ấp Bắc Sơn, Thị Trấn Núi Sập, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang.
ĐT: (02963) 869.239 - 866.787      DĐ: 0913.708.201
Email: ntkag53@gmail.com      Website: giaoxunuisap.com