Lời Chúa - Suy Niệm
 • Chúa nhật XXIV Quanh năm C ( Lc 15,1-32 ) năm 2022

  Chúa nhật XXIV Quanh năm C ( Lc 15,1-32 ) năm 2022

  Chúa Giêsu dành ưu tiên cho Tin Mừng Phúc Âm. Thiên Chúa là Cha toàn năng, quyền phép, nhưng rất mực yêu thương, nhân từ, cảm thông và bao dung tha thứ, cách đặc biệt là cho những người sống bên lề của Lề Luật, những con người bị khinh khi là thấp hèn, là tội lỗi. Chúa Giêsu niềm nở đón tiếp họ, thi ân giáng phúc cho họ, để cho họ có thể hưởng nhận được niềm vui, bình an và hạnh phúc của Thiên Chúa.


  Danh Mục: Lời Chúa - Suy Niệm

 • Chúa Nhật XXIII Quanh Năm C ( Lc 14, 25-33 ) năm 2022

  Chúa Nhật XXIII Quanh Năm C ( Lc 14, 25-33 ) năm 2022

  Nghe xong bài Phúc Âm hôm nay, chúng ta cảm thấy, dường như có một cái gì đó mâu thuẩn trong lời giáo huấn của Chúa Giêsu. Một đàng, ngài khuyến khích và đòi hỏi phải yêu mến những người thân như cha mẹ, chồng vợ, con cái như một điều luật buộc. Một đàng, ở đây, ngài buộc phải yêu mến ngài hơn bất cứ ai khác, phải từ bỏ hết mọi sự để đi theo ngài, thì mới xứng đáng làm môn đệ ngài. Phải chăng, đây là một đòi hỏi quá đáng, không hợp lý ?
  Danh Mục: Lời Chúa - Suy Niệm

 • Chúa Nhật XXII Quanh Năm C ( Lc 14, 1. 7-14 ) năm 2022

  Chúa Nhật XXII Quanh Năm C ( Lc 14, 1. 7-14 ) năm 2022

  Những người biệt phái kiêu ngạo, cho mình có quyền ăn trên ngồi trước ở khắp mọi nơi: trong hội đường, những nơi công cộng, và cả trong Nước Trời.
  Danh Mục: Lời Chúa - Suy Niệm

 • Chúa nhật XXI Quanh năm C ( Lc 13, 22-30 ) năm 2022

  Chúa nhật XXI Quanh năm C ( Lc 13, 22-30 ) năm 2022

  Có phải có một ít người được cứu rỗi mà thôi ?-“ Người đặt ra câu hỏi này chắc hẳn nghĩ rằng, phần đông, nếu không nói là toàn thể dân riêng Chúa sẽ được cứu thoát, còn những người khác thì không.
  Danh Mục: Lời Chúa - Suy Niệm

 • Chúa Nhật XX Quanh Năm C ( Lc 12, 49-53 ) năm 2022

  Chúa Nhật XX Quanh Năm C ( Lc 12, 49-53 ) năm 2022

  Chúa Giêsu, Thái tử hòa bình, luôn luôn nói về sự bình an: ‘’ bình an cho các con; Thầy ban bình an của Thầy cho các con’’. Tất cả Tin Mừng của ngài là một sứ điệp bình an, tình yêu, bác ái, giao hòa. Thế nhưng, hôm nay, ngài lại nói: ‘’ Thầy đã đến đem lửa và, không phải là sự bình an, mà là sự chia rẽ trên trần gian’’.
  Danh Mục: Lời Chúa - Suy Niệm

 • Chúa nhật XIX Quanh năm C ( Lc 12, 32-48 ) năm 2022

  Chúa nhật XIX Quanh năm C ( Lc 12, 32-48 ) năm 2022

  Lời Chúa hôm nay nhấn mạnh về sự trung tín. Sự trung tín của người đầy tớ, trong dụ ngôn, được tưởng thưởng một cách trọng hậu. Sự trung tín của người tín hữu sẽ hưởng nhận hạnh phúc cao quý, đích thực, sung mãn và vĩnh viễn trong Vương quốc Tình Yêu của Thiên Chúa. Thế nhưng, đối với người kitô hữu, trung tín là gì ?
  Danh Mục: Lời Chúa - Suy Niệm

 • Chúa Nhật XVIII Quanh Năm C ( Lc 12, 13-21 ) năm 2022

  Chúa Nhật XVIII Quanh Năm C ( Lc 12, 13-21 ) năm 2022

  Theo luật Do Thái về việc phân chia tài sản, thì người con cả, thay mặt cha mẹ đã khuất bóng để coi sóc gia đình, sẽ được lãnh toàn bộ những bất động sản, đất đai, nhà cửa; còn những động sản và tiền bạc thì được chia đều cho tất cả con cái, nhưng phần của người con cả thì lớn gấp đôi.


  Danh Mục: Lời Chúa - Suy Niệm

 • Chúa Nhật XVII Quanh Năm C ( Lc 11, 1-13 ) năm 2022

  Chúa Nhật XVII Quanh Năm C ( Lc 11, 1-13 ) năm 2022

  Chúa Giêsu luôn luôn cầu nguyện. Ngài dạy và khuyến khích các môn đệ cầu nguyện. Cầu nguyện là một trong những sinh hoạt chính yếu của đời sống Kitô giáo. Thế nhưng ngày nay, trong một thế giới tiến bộ vượt bực về khoa học kỹ thuật, việc cầu nguyện đang gặp khủng hoảng. Người ta chỉ trích, chê bai việc cầu nguyện...
  Danh Mục: Lời Chúa - Suy Niệm

 • Chúa Nhật XVI Quanh Năm C ( Lc 10, 38-42 ) năm 2022

  Chúa Nhật XVI Quanh Năm C ( Lc 10, 38-42 ) năm 2022

  Matta và Maria cùng đón tiếp Chúa. Thế nhưng Chúa lại nhẹ nhàng trách Matta quá tất bật, bận tâm phục vụ, trong khi đó lại khen Maria ngồi bên chân Chúa, lắng nghe Lời Chúa.
  Danh Mục: Lời Chúa - Suy Niệm

 • Chúa nhật XV Quanh năm C ( Lc 10, 25-37 ) năm 2022

  Chúa nhật XV Quanh năm C ( Lc 10, 25-37 ) năm 2022

  Phúc Âm kể lại câu chuyện một người bị bọn cướp tấn công, trấn lột, đánh nhừ tử và để nửa sống nửa chết, ngay tại chỗ, bên vệ đường, lại được một người khách qua đường săn sóc như thế nào… Từ những gì có thể xem như chuyện rao vặt, câu chuyện trở thành Tin Mừng cần phải sống. Cho mọi người, cách đặc biệt cho người kitô hữu chúng ta.
  Danh Mục: Lời Chúa - Suy Niệm

 • Chúa Nhật XIV Quanh Năm C ( Lc 10, 1-12.17-20 ) năm 2022

  Chúa Nhật XIV Quanh Năm C ( Lc 10, 1-12.17-20 ) năm 2022

  Thống kê mới nhất cho biết, dân số trên thế giới hiện nay là khoảng 8 tỷ người. Trong số đó, những người tin vào Đức Kitô, gọi là Kitô hữu, chỉ vào khoảng 2 tỷ. Ở khắp nơi, người Kitô hữu chỉ là một thiểu số rất nhỏ...
  Danh Mục: Lời Chúa - Suy Niệm

 • Chúa Nhật XIII C ( Lc 9, 51-62 ) năm 2022

  Chúa Nhật XIII C ( Lc 9, 51-62 ) năm 2022

  Đi theo Chúa, có phải thực sự chúng ta nhất thiết không cần một nơi để gối đầu, nghỉ ngơi hay không ?- Có phải chúng ta không có quyền chăm sóc, canh gác thi hài người quá cố, cách riêng là những người thân thiết nhất của chúng ta hay không ?-Có phải chúng ta không có trách nhiệm trực tiếp đối với chồng, vợ, con cái, cha mẹ, anh em bạn bè hay không ?
  Danh Mục: Lời Chúa - Suy Niệm

 • Chúa Nhật Lễ Mình Máu Thánh Chuá C ( Lc 9, 11b-17 ) năm 2022

  Chúa Nhật Lễ Mình Máu Thánh Chuá C ( Lc 9, 11b-17 ) năm 2022

  Lễ Mình Máu Thánh Chúa Giêsu trước kia được gọi là Lễ Của Thiên Chúa. Điều đó rất có ý nghĩa, bởi vì hôm nay chúng ta cử hành bí tích tình yêu của Thiên Chúa dành cho toàn thể nhân loại. Phép lạ biến bánh ra nhiều tỏ rõ tình yêu tràn đầy của Thiên Chúa đối với chúng ta...
  Danh Mục: Lời Chúa - Suy Niệm

 • Chúa Nhật lễ Thiên Chúa Ba Ngôi C ( Ga 16, 12-15 ) năm 2022

  Chúa Nhật lễ Thiên Chúa Ba Ngôi C ( Ga 16, 12-15 ) năm 2022

  Chúa Giêsu không bao giờ nói về Thiên Chúa Ba Ngôi, càng không nói gì về mầu nhiệm Ba Ngôi Thiên Chúa. Chính những người tín hữu rất mực trực giác và đạo đức đã tạo ra từ ngữ nầy. Thế nhưng trong Phúc Âm, ngài không ngừng nói với chúng ta về Chúa Cha và Chúa Thánh Thần...
  Danh Mục: Lời Chúa - Suy Niệm

 • Chúa Nhật Lễ Hiện Xuống năm C ( Ga 20, 19-23 ) năm 2022

  Chúa Nhật Lễ Hiện Xuống năm C ( Ga 20, 19-23 ) năm 2022

  Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống còn được gọi là lễ Ngũ Tuần. Lý do là vì biến cố Chuá Thánh Thần hiện xuống trên các tông đồ xảy ra vào ngày thứ năm mươi, sau khi Chuá Giêsu phục sinh, là ngày những người Do Thái mừng lễ Ngũ Tuần theo truyền thống từ thời Môisen...
  Danh Mục: Lời Chúa - Suy Niệm

 • Chúa Nhật Lễ Thăng Thiên C ( Lc 24, 46-53 ) năm 2022

  Chúa Nhật Lễ Thăng Thiên C ( Lc 24, 46-53 ) năm 2022

  Mừng lễ Thăng Thiên hôm nay là môt dip rất tốt để chúng ta cùng tìm hiểu và sống một mầu nhiệm quan trọng trong đức tin công giáo chúng ta. Trước hết, khi nói ‘’ Chúa về trời ‘’, thì trời ở đây không phải là tầng khí quyển, một nơi chốn nhất định trong không gían, nằm bên trên những lớp mây dầy đặc, như quan niệm thông thường thường nghĩ..
  Danh Mục: Lời Chúa - Suy Niệm

 • Chúa nhật VI Phục sinh C ( Ga 14, 23-29 ) năm 2022

  Chúa nhật VI Phục sinh C ( Ga 14, 23-29 ) năm 2022

  Sống trong xã hội, với biết bao bộn bề của cuộc mưu sinh, lo toan, tính toán, người kitô hữu cảm thấy như bị giằng xé giữa trời và đất. Được xác tín trong một niềm hy vọng bất khả kháng về cuộc sống mai hậu, về hạnh phúc thiên đàng, người kitô hữu phải đương đầu với cái thực tại bấp bênh, đầy rủi ro, không chắc chắn.Thử hỏi, ai trong chúng ta không cảm thấy sự căng thẳng khắc nghiệt này cho đến tận thẩm sâu con người của mình ?
  Danh Mục: Lời Chúa - Suy Niệm

 • Chúa nhật V Phục sinh C ( Ga 13, 31-33a.34-35 ) năm 2022

  Chúa nhật V Phục sinh C ( Ga 13, 31-33a.34-35 ) năm 2022

  Chính trong bối cảnh long trọng của bữa Tiệc Ly, với bí tích Thánh Thể và việc rửa chân cho các tông đồ, mà Đức Kitô đã chuyển giao cho các môn đệ di chúc của ngài. Đó chính là điều răn mới của ngài: “ Như Thầy đã yêu mến các con, các con hãy yêu thương nhau.”
  Danh Mục: Lời Chúa - Suy Niệm

 • Chúa nhật IV Phục sinh C - Chúa nhật Chúa Chiên Lành- Cầu cho Ơn Thiên Triệu Linh mục-Tu sĩ. ( Ga 10, 27-30 ) năm 2022

  Chúa nhật IV Phục sinh C - Chúa nhật Chúa Chiên Lành- Cầu cho Ơn Thiên Triệu Linh mục-Tu sĩ. ( Ga 10, 27-30 ) năm 2022

  Trong ngày cầu nguyện cho Ơn Gọi Linh Mục và Tu Sĩ, chúng ta cùng nhìn lại mong ước của Chúa Giêsu về những người cộng tác đắc lực, mà ngài gọi là những Thợ Gặt Lành Nghề trên cánh đồng truyền giáo, và những điều kiện tác động tích cực đến Ơn Gọi cao quý này.
  Danh Mục: Lời Chúa - Suy Niệm

 • Chúa nhật III Phục sinh C ( Ga 21,1-14 ) năm 2022

  Chúa nhật III Phục sinh C ( Ga 21,1-14 ) năm 2022

  Chúa Giêsu đã hiện ra cho các tông đồ, lần này, sau khi sống lại, trong một bối cảnh đặc biệt của việc đánh bắt cá; qua đó, ngài ám chỉ cái biểu tượng cho sứ mạng “ thu phục” con người. Đoạn này, rất gần với câu chuyện trên đường Emmaus, kể lại con đường phục sinh được vạch nên trong con tim của Phêrô và các tông đồ.
  Danh Mục: Lời Chúa - Suy Niệm

GIÁO XỨ NÚI SẬP
Ấp Bắc Sơn, Thị Trấn Núi Sập, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang.
ĐT: (02963) 869.239 - 866.787      DĐ: 0913.708.201
Email: ntkag53@gmail.com      Website: giaoxunuisap.com